Badania wskazują, że specjalne techniki oddechowe mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i przynieść ulgę w przypadku wielu problemów zdrowotnych. Techniki oddechowe wspomagają funkcjonowanie mózgu, zmniejszają ból i obniżają ciśnienie. Oddech może zmniejszyć napięcie w układzie nerwowym, regulować akcję serca i zmieniać połączenia w mózgu.

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports” wskazuje, że ćwiczenia oddechowe mogą zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera. Zespół z University of Southern California, Los Angeles przeanalizował dotychczasowe publikacje naukowe oraz przeprowadzone testy kliniczne. Wyniki udowodniły, że wykonywanie oddechowych ćwiczeń wpływa na obniżenie poziomu amyloidu beta we krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz za pomocą PET. To pierwszy dowód na skuteczność behawioralnej interwencji w walce z chorobą Alzheimera.

Amyloid beta jest jednym z głównych białek, które są podejrzewane o wywoływanie wyniszczającego choroby mózgu. Naukowcy sądzą, że kilka mechanizmów może wpływać na wyniki. Sugerują, że kluczowym czynnikiem może być uspokojenie układu nerwowego, co może zapewniać skuteczniejsze usuwanie szkodliwych białek z mózgu.

Jak pokazały wcześniejsze badania, przewlekły stres może zwiększać ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Nowe odkrycie wskazuje, że odpowiednie oddychanie może pomóc w usuwaniu toksycznych białek z organizmu poprzez nerki. Badanie przeprowadzone na grupie ochotników różnych grup wiekowych zakładało oddychanie w cyklach od 9 do 13 sekund, które było wykonywane przez 20 minut dziennie. Pozytywne skutki tego ćwiczenia zaobserwowano zarówno u młodszych, jak i u starszych uczestników eksperymentu.

Chociaż potrzebne są dalsze badania w celu dokładnego poznania tego zjawiska, ćwiczenia oddechowe oferują bezpieczną i skuteczną metodę, która może przynieść wymierne korzyści dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Pierwsze wyniki wskazują, że ćwiczenia oddechowe były skuteczne w redukowaniu skutków wstrząśnienia mózgu. Uczestnicy programu odnotowali przez okres rekonwalescencji znaczące zmniejszenie objawów takich jak zawroty głowy, senność, zmęczenie i problemy z koncentracją. Osoby, które nie uczestniczyły w programie, doświadczyły mniejszych popraw w stosunku do grup kontrolnych.

Oddychanie jest ważne dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Ćwiczenia oddechowe mogą wspomóc proces rekonwalescencji po wstrząśnieniu mózgu, pomagając w zmniejszeniu objawów towarzyszących temu zdarzeniu. Naukowcy z University of South Carolina wykonali badania, które wykazały, że regularne ćwiczenia oddechowe wspomagają powrót do zdrowia po wstrząśnieniu mózgu.

Badania przeprowadzone przez University of South Carolina wykazały, że odpowiednie oddychanie może wspomóc rekonwalescencję po wstrząśnieniu mózgu. Nastoletni ochotnicy ćwiczyli powolny oddech przez 20 minut dziennie, a zauważalne efekty pojawiły się po zaledwie kilku tygodniach. Osoby, które wzięły udział w programie zgłaszały znaczną poprawę w stosunku do grup kontrolnych, zmniejszając objawy takie jak zawroty głowy, senność, zmęczenie i problemy z koncentracją.

„Gdy ktoś doświadcza wstrząsu mózgu, może to wpływać na autonomiczny układ nerwowy. Coraz bardziej staje się jasne, że leży to u podstaw nietolerancji wysiłku, problemów z funkcjami poznawczymi oraz trudności z nastrojem u osób z utrzymującymi się długo objawami wstrząśnienia mózgu – wyjaśnia autor eksperymentu dr Robert Davis Moore. – Nasze badanie wykorzystało przenośne urządzenie do biofeedbacku, które pomagało ochotnikom trenować oddech w celu dostosowania go do rytmu serca. Taka technika może pomóc w równoważeniu autonomicznego układu nerwowego i przez to w łagodzeniu objawów” – dodaje.

Badania wykazują, że wstrząśnienia mózgu mają wpływ na pracę serca. Odkryto, że występuje zmiana w naturalnym zróżnicowaniu jego akcji, która po kilku tygodniach zwykle się zmniejsza. Niemniej jednak, nie zawsze tak się dzieje.

W niedawno przeprowadzonych badaniach wykazano, że wstrząśnienie mózgu może mieć wpływ na działanie serca. Wielu naukowców wskazuje, że występują zmiany w naturalnym zróżnicowaniu jego akcji, które zazwyczaj ulegają zmniejszeniu po kilku tygodniach. Jednakże nie zawsze tak się dzieje.

Uczestnicy badania podzieleni zostali na trzy grupy. Pierwsza skupiała się na oddychaniu w celu poprawy samopoczucia, druga wykonywała specjalne, łagodne ćwiczenia fizyczne, a trzecia łączyła obie techniki. Badanie wykazało pozytywne rezultaty we wszystkich grupach – polepszył się nastrój, poprawiła się jakość snu, a także zdolności poznawcze i funkcje autonomiczne. Najbardziej widoczne korzyści odnotowano jednak u uczestników, którzy połączyli ćwiczenia fizyczne z oddychaniem.

„Radzenie sobie z utrzymującymi się objawami wstrząsu mózgu to szczególne wyzwanie, ponieważ brakuje standardowych terapii – podkreśla dr Moore. – Takie metody są natomiast niedrogie, łatwe do wdrożenia i mogą być samodzielnie stosowane, co czyni je dostępnymi dla każdej osoby” – twierdzi ekspert.

Wyniki pokazały, że obie metody są skuteczne w łagodzeniu odczuwanego bólu. Uczestnicy zgłaszali zmniejszenie odczuwanego bólu w porównaniu do osoby, która oddychała naturalnie. Co ciekawe, okazało się, że było to szczególnie widoczne w przypadku bólu, który przestępował od jednej części ciała do innej.

Uważne oddychanie może wpłynąć na mózg i złagodzić odczuwany ból. Przeprowadzone badania w University of Michigan wykazały, że zarówno samodzielna technika oddechu, jak i technika wspomagana przez wirtualne gogle, są skuteczne w łagodzeniu bólu. Zmniejszenie odczuwanego bólu było szczególnie widoczne w przypadku bólu, który przemieszczał się po ciele. Oddychanie okazuje się być narzędziem do przezwyciężenia dolegliwości bólowych.

Uważne oddychanie ma wpływ na mózg i jest skuteczne w łagodzeniu bólu. Badania z University of Michigan wykazały, że obie techniki oddechu – samodzielna i wspomagana przez wirtualne gogle – są skuteczne w redukcji dolegliwości. Badacze zauważyli zwłaszcza zmniejszenie bólu, który przemieszczał się po ciele. Uważne oddychanie może być skutecznym narzędziem do łagodzenia dolegliwości bólowych.

Z oddziaływaniem oddechu na mózg wiąże się szereg korzyści. Uważne oddychanie może być skutecznym sposobem na zmniejszenie bólu. Przeprowadzone badania w University of Michigan wykazały, że obie techniki oddechu – samodzielna i wspomagana przez wirtualne gogle – są efektywne w zmniejszaniu odczuwanego bólu. Zwłaszcza w przypadku, gdy ból przesuwa się po ciele. Oddychanie okazuje się więc skutecznym narzędziem do zmniejszania dolegliwości bólowych.

Wyniki badań wskazują, że oba podejścia przyczyniły się do wzmocnienia połączeń między różnymi częściami przedniej kory mózgowej. Skutkiem tego było zwiększenie uwagi skierowanej na własne odczucia, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami.

Według badaczy okazało się, że wirtualna rzeczywistość jest skutecznym narzędziem w zmniejszaniu bólu. Gogle VR wywołały odwrotny skutek, powodując, że mózg skupiał się na kierujących oddechem instrukcjach i nie przetwarzał bólu.

„Byłem zaskoczony tym, że obie metody medytacyjnego oddychania zmniejszyły wrażliwość na ból, choć na odwrotne sposoby – działały na mózg – jak yin i yang – opowiada prowadzący eksperyment prof. Alexandre DaSilva. – Jeden sposób działał poprzez angażowanie mózgu w intensywne zewnętrzne trójwymiarowe doświadczenie połączone z oddechem, czyli eksterocepcję – yang, a drugi poprzez skupienie się na wewnętrznym świecie, czyli interocepcję yin” – wyjaśnia naukowiec. 

Badania przeprowadzone przez Florida Atlantic University sugerują, że techniki medytacyjne można wykorzystać do zmniejszenia ciśnienia krwi poprzez wprowadzenie wolniejszego i głębszego oddychania. Zgodnie z badaniami, oddychanie 5-7 razy na minutę zamiast 12-14 razy znacznie obniża poziom ciśnienia, a także redukuje stres i napięcie nerwowe.

Techniki medytacyjne są skutecznym sposobem na obniżenie ciśnienia krwi i złagodzenie napięcia nerwowego. Wyniki badań Florida Atlantic University wskazują, że oddychanie wolniej i głębiej, czyli około 5-7 razy na minutę, wywołuje u pacjenta znaczny spadek ciśnienia we krwi. Ponadto, te same ćwiczenia zmniejszają poziom stresu i ułatwiają relaksację.

„Jeden z najbardziej prawdopodobnych mechanizmów jest taki, że rytmiczne oddychanie stymuluje nerw błędny i układ przywspółczulny, co zmniejsza w mózgu ilość substancji chemicznych typowych dla odczuwania stresu oraz powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. To z kolei może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi” – wyjaśnia prof. Suzanne LeBlang, autorka pracy opublikowanej w piśmie „Medical Hypotheses”. 

Potwierdzenie hipotezy będzie wymagać przeprowadzenia badań klinicznych – zaznaczają eksperci – co ma swoją wagę, ponieważ zmniejszenie i utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka zawału i udaru. 

Naukowcy podkreślają, że hipotezę będzie można potwierdzić badaniami klinicznymi, ale jak zauważają, jest to szansa na wyraźne skrócenie ryzyka wystąpienia zawału i udaru, jeśli uda się zmniejszyć i utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze. 

Oddechowe ćwiczenia okazały się skuteczne w łagodzeniu objawów astmy u członków badanej grupy. Uczestnicy otrzymali wskazówki dotyczące różnych technik oddychania, w tym oddychania przeponowego, nosowego, spowolnionego, wstrzymywania oddechu i ćwiczeń rozluźniających. Przy tym, w celu zwiększenia skuteczności, wykorzystywano zarówno indywidualne sesje z terapeutą, jak i nagrania wideo dostępne na ekranie. Rezultaty badania wykazały, że ćwiczenia oddechowe są skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę jakości życia osób cierpiących na astmę.

Badania przeprowadzone przez University of Southampton potwierdziły skuteczność oddechowych ćwiczeń w leczeniu astmy. Po uwzględnieniu objawów astmy w grupie osób biorących udział w badaniu, wykazano wyraźną poprawę jakości życia. Zespół badawczy wykorzystał dwa podejścia do wdrażania ćwiczeń oddechowych, obejmujące zarówno indywidualne sesje z terapeutą, jak i samodzielne wykonywanie ćwiczeń w domu na podstawie instrukcji wyświetlanych na ekranie. Wyniki badania wykazały, że oddechowe ćwiczenia są skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę jakości życia osób cierpiących na astmę.

Badacze z University of Southampton doszli do wniosku, że oddechowe ćwiczenia są skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę jakości życia osób z astmą. Przeprowadzili oni badanie na grupie osób, w których stan zdrowia nie odpowiadał na typowe metody leczenia. Uczestnicy otrzymali wskazówki dotyczące różnych technik oddychania, w tym oddychania przeponowego, nosowego, spowolnionego, wstrzymywania oddechu i ćwiczeń rozluźniających. Zastosowano tu dwa podejścia, obejmujące zarówno indywidualne sesje z terapeutą, jak i samodzielne wykonywanie ćwiczeń w domu na podstawie instrukcji wyświetlanych na ekranie. Wyniki badania wykazały, że ćwiczenia oddechowe są skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę jakości życia osób z astmą.

„Nasze badanie dostarcza cennych dowodów na to, że te ćwiczenia oddechowe mogą być pomocne nie tylko dla osób z astmą, ale jednocześnie mogą być opłacalne – nauczanie za pomocą DVD jest znacznie tańsze niż zajęcia ze specjalistą. Wielu pacjentów martwi się jednocześnie długofalowym przyjmowaniem leków, dlatego podejście niefarmakologiczne nacelowane na kontrolę astmy, takie jak tego typu ćwiczenia, może wzbudzać szczególne zainteresowanie” – mówi prof. Anne Bruton, autorka badania opisanego w magazynie „The Lancet Respiratory Medicine”.

Możliwe, że za jakiś czas, na niektórych receptach będzie można znaleźć instrukcje dotyczące oddychania. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do jakiegoś zachowania, mającego wpływ na Twoje zdrowie, takiego jak oddech, skonsultuj się z lekarzem. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy jesteś osobą chorą.

Źródła informacji na temat wpływu oddechu na zdrowie:

  • Praca naukowa dotycząca ryzyka choroby Alzheimera: https://www.nature.com/articles/s41598-023-30167-0.epdf?sharing_token=ulXEZX8VMHI3Ze_0ro1IS9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0ONXtqAmidfWT2v_KndciYee7-pVHO_1kgGa8qBCNnubF5NiOOL1bH_Rfg_ghZfaivD6nExoOdHCggcpqLXgYphZ5UD3R1jRtdZ1JIr0Tc882lHnQYh-YdhjsYHkzahkgI%3D 
  • Doniesienie dotyczące wsparcia dla osób po wstrząśnieniu mózgu: https://www.eurekalert.org/news-releases/980205 
  • Doniesienie o wpływie oddechu na odczuwanie bólu: https://www.eurekalert.org/news-releases/931299 
  • Doniesienie dotyczące potencjalnego wpływu oddechu na ciśnienie krwi: https://www.eurekalert.org/news-releases/511134 
  • Doniesienie dotyczące stosowania oddechu w astmie https://www.eurekalert.org/news-releases/816275

Najnowsze badania pokazują, że oddech ma istotny wpływ na nasze zdrowie. Przedstawione wyżej źródła są doskonałym źródłem informacji na ten temat.

Ponadto, należy podkreślić, że oddech odgrywa bardzo ważną rolę w zdrowiu i dobrym samopoczuciu – szczególnie w przypadku osób z różnymi chorobami i w stanach zapalnych.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *