Według badań specjalistów, pożary lasów na całym świecie stają się coraz bardziej powszechne – w ostatnich dwudziestu latach płonęło prawie dwa razy więcej drzew. Wystarczy spojrzeć na statystyki z Polski, gdzie w ubiegłym roku odnotowano ponad 900 pożarów. Niestety, skutki tych wydarzeń były tragiczne – dwie osoby straciły życie, a pięcioro zostało rannych. Jednakże skutki pożarów lasu nie ograniczają się do fizycznych obrażeń albo śmierci.

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella potwierdzili, że dym z pożarów lasów zawiera toksyczne substancje, takie jak cząstki stałe i trujące gazy – w tym tlenek węgla. Przyczyniają się one do wzrostu zachorowań na problemy z układem oddechowym i sercowo-naczyniowym, takie jak astma, zawały, udary, a także wielu innych. Badanie wykazało, że te szkodliwe związki powodują od 4 do 9 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych i generują koszty w wysokości od 36 do 82 miliardów dolarów.

„Zwracamy uwagę na spaliny samochodowe i emisje z fabryk, które zanieczyszczają nasze powietrze. Nie zawsze myślimy jednak o zanieczyszczeniu powietrza pochodzącym z naturalnych źródeł, takich jak pożary lasów” – zwraca uwagę prof. Oliver Gao, jeden z głównych autorów badania.

„Zmiany klimatyczne prowadzą do skrajnych warunków pogodowych, takich jak wzmożone burze i huragany, ale również mogą przyczyniać się do występowania większej liczby pożarów lasów. Pożary w Quebecu na początku czerwca miały negatywny wpływ na zdrowie ludzi oddalonych o setki mil w odległych miastach, takich jak Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore i Waszyngton” – podkreśla.

Ostatnie wydarzenia na skalę światową uświadomiły nam, jak wielki wpływ na nasze zdrowie może mieć zanieczyszczenie powietrza.

Badania wykazały, że skutkiem pożarów lasu w Quebecu, których efekty odczuł nawet Nowy Jork, było 90 nadmiarowych zgonów i wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia o prawie 800 milionów dolarów. Przyczyną takich skutków są m.in. cząstki stałe PM 2,5, które przenikają przez układ oddechowy do krwiobiegu i wpływają na cały nasz organizm.

Światowa opinia publiczna została zmuszona do zwrócenia uwagi na skutki zanieczyszczenia powietrza dla naszego zdrowia i życia.

Satelitarne dane, przeanalizowane przez naukowców, wykazały wyraźnie, jak negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia może mieć zanieczyszczenie powietrza.

Naukowcy ustalili, że osoby mieszkające w rejonach, w których często dochodziło do pożarów lasu, mają znacznie wyższe ryzyko zachorowania na te choroby nowotworowe. Zdaniem ekspertów, wyższe stężenia cząsteczek dymu w powietrzu wywołanego pożarami są jednym z czynników ryzyka.

Zespół badawczy wskazuje, że zarówno pożary lasów, jak i inne zanieczyszczenia powietrza mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Dlatego też, zaleca się, aby rządy na całym świecie przyjęły skuteczne środki, mające na celu ograniczenie pożarów i zanieczyszczeń.

Nowa wersja:

Niedawna analiza przeprowadzona przez ekspertów z Uniwersytetu McGilla w Kanadzie dowiodła, że pożary lasów mogą powodować zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc i guzy mózgu. Badanie objęło dane od 2 milionów mieszkańców Kanady i trwało 20 lat. Ustalono, że osoby mieszkające w rejonach częstych pożarów lasu były znacznie bardziej narażone na te choroby nowotworowe.

Naukowcy uważają, że wysoki poziom cząsteczek dymu w powietrzu wskutek pożarów lasu, stanowi istotny czynnik ryzyka. Stwierdzili, że pożary lasów, a także inne zanieczyszczenia powietrza, mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne. Dlatego też, rządy na całym świecie powinny podjąć skuteczne środki mające na celu ograniczenie pożarów i zanieczyszczeń.

„Pożary lasów mają tendencję do występowania w tych samych miejscach co roku, ale wiemy bardzo niewiele o długoterminowych skutkach zdrowotnych tych zdarzeń. Nasze badanie pokazuje, że mieszkanie w bezpośrednim sąsiedztwie pożarów lasów może zwiększać ryzyko wystąpienia pewnych rodzajów nowotworów” – przestrzega prof. Scott Weichenthal, główny autor pracy opublikowanej w piśmie „The Lancet Planetary Health”.

Niedawna analiza wykazała, że osoby, które mieszkały w promieniu 50 km od miejsca pożarów przez okres 10 lat, były narażone na 10 proc. większe ryzyko rozwoju guza mózgu oraz 5 proc. wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory płuc, w porównaniu do ludzi mieszkających dalej.

Dane wskazują, że ludzie żyjący w odległości do 50 km od miejsca pożaru mieli 10 proc. większe ryzyko zachorowania na guz mózgu i 5 proc. wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów płuc w stosunku do osób mieszkających w większej odległości przez okres 10 lat.

„Wiele z toksycznych substancji emitowanych przez pożary lasów to znane czynniki rakotwórcze, co sugeruje, że ekspozycja na nie może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów u ludzi” – podkreśla współautorka publikacji, Jill Korsiak.

Według naukowców obok zanieczyszczania powietrza pożary lasu szkodzą także glebie, wodzie, a nawet wnętrzom pomieszczeń. Zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie czy węglowodory, zwykle utrzymują się w środowisku przez dłuższy okres, co zmniejsza jakość życia. Inne substancje, jak np. dwutlenek siarki, szybciej wracają do normy.

„Ekspozycja na szkodliwe substancje zanieczyszczające środowisko może utrzymywać się jeszcze poza okresem aktywnego palenia się lasu i narażać ludzi na różne sposoby” – mówi prof. Weichenthal.

Naukowcy zauważyli, że dzieci urodzone w okresie pożarów lasów wykazywały znacznie niższą masę urodzeniową ciała niż dzieci urodzone w innych okresach. Zanieczyszczenia emitowane przez pożary lasu, w połączeniu z zanieczyszczeniami emitowanymi przez ludzi, stanowią szczególnie niebezpieczne środowisko dla dzieci. Palenie odpadów przez biedne społeczności, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie, skutkuje wyższą śmiertelnością dzieci w wieku do 5 lat.

Głównym czynnikiem wpływającym na masę urodzeniową dziecka jest przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczenia powietrza, woda i gleba są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ponieważ są one bardziej podatne na ich szkodliwe skutki. W związku z tym ważne jest, aby wszystkie kraje, szczególnie te o niskim i średnim dochodzie, zajmowały się zmniejszaniem ilości zanieczyszczeń w środowisku, aby chronić zdrowie i życie dzieci.

Dane naukowe wskazują, że dzieci są szczególnie narażone na zanieczyszczenia środowiska. Wysokie poziomy zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie i dobrostan dzieci. Z tego powodu ważne jest, aby kraje o niskim i średnim dochodzie podjęły środki w celu zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, aby chronić zdrowie dzieci.

Badania wskazują także, że pożary lasów są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Zanieczyszczenia emitowane przez pożary lasu, w połączeniu z zanieczyszczeniami emitowanymi przez ludzi, stanowią szczególnie niebezpieczne środowisko dla dzieci. Palenie odpadów przez biedne społeczności, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie, skutkuje wyższym ryzykiem wystąpienia niskiej masy urodzeniowej i wyższą śmiertelnością dzieci w wieku do 5 lat.

„Kilka badań wykazało już wpływ dymu z pożarów lasów na ryzyko ostrych schorzeń płuc i serca, ale skutki zdrowotne tych zanieczyszczeń dla szczególnie wrażliwych na szkodliwe cząstki kobiet w ciąży są słabo poznane. Chcieliśmy zbadać korelacje między masą urodzeniową i ekspozycją na toksyny pochodzące od pożarów w różnych krajach, w długim okresie czasu” – mówi Jiajianghui Li z Uniwersytetu Pekińskiego.

Nasze badanie obejmowało 54 krajów o różnym stopniu rozwoju, a w sumie objęło ponad 100 tys. par bliźniąt i ich matek. Analiza wykazała, że doświadczenie przez kobiety wzrostu stężenia cząstek stałych o 1 g, związanego z pożarami, powodowało średnio 2,17 g mniejszą masę urodzeniową bliźniąt.

„Efekt był jeszcze bardziej zauważalny, gdy sprawdziliśmy, czy ekspozycja na dym pochodzący z pożarów jest związana z niską lub bardzo niską masą urodzeniową; dla każdego wzrostu o jeden mikrogram na metr sześcienny, ryzyko niskiej i bardzo niskiej masy urodzeniowej wzrastało odpowiednio o ok. 3 oraz 12 proc.” – informują naukowcy.

Ostateczna diagnoza wskazała, że w odniesieniu do matek dzieci o niskiej masie ciała, wpływ na ich fizyczną kondycję mogły mieć dodatkowe czynniki, a w konsekwencji zwiększyć ich wrażliwość na dym tytoniowy.

Dalsze badania potwierdziły też, że przyczyna niskiej masy ciała u dzieci być może leżała także w innych czynnikach, które zwiększały wrażliwość matek na szkodliwe działanie dymu.

„Nasze, ogólnoświatowe badanie przeprowadzone na parach bliźniąt wykazało związek między ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza spowodowane pożarami lasów w okresie ciąży i zmniejszoną masą urodzeniową w krajach o niskich i średnich dochodach” – podsumowuje jeden z głównych autorów prof. Tao Xue.

Ochrona lasów przed pożarami jest konieczna, aby zabezpieczyć się przed stratami i niebezpieczeństwem. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas wycieczek do lasu. Unikać niedozwolonych czynności, takich jak wypalanie traw, palenie ognisk czy wjeżdżanie do nich samochodem. Podczas pobytu w lesie warto również zrezygnować z palenia tytoniu.

1. Płomienie pożarów traw i lasów wywołują szereg poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Stwarzają one problem zdrowotny, gdyż powodują wdychanie dymu, który jest szkodliwy i może wywołać objawy chorobowe.

2. Powodowane przez pożary traw i lasów zanieczyszczenie powietrza może zawierać substancje szkodliwe, takie jak tlenki węgla, formaldehyd, dioksyny i benzo(a)piren, które są związane z występowaniem chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a nawet rakiem.

3. Ponadto, pożary traw i lasów są zwykle związane z korzyściami dla środowiska, w tym poprawą jakości powietrza i wody, a także zapobieganiem szkodom gospodarczym i zdrowotnym spowodowanym przez inwazje gatunków obcych i innych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że pożary lasów w Stanach Zjednoczonych powodują zwiększone ryzyko chorób układu oddechowego i innych poważnych problemów zdrowotnych u mieszkańców. Naukowcy odkryli, że wystawienie na działanie dymu pożarowego może prowadzić do wzrostu ryzyka chorób nowotworowych. W związku z tym, przeprowadzone zostały dodatkowe badania, aby określić, jak pożary lasów wpływają na zdrowie ludzi.

Jak wynika z ostatnich badań, wystawienie na działanie dymu pożarowego może powodować szkodliwe skutki dla zdrowia. Zgodnie z odkryciami, wystawienie na działanie dymu pożarowego może prowadzić do wzrostu ryzyka wystąpienia nowotworów. Eksperci zalecają, aby mieszkańcy USA unikali bezpośredniego kontaktu z dymem pożarowym, jeśli to możliwe, aby chronić swoje zdrowie. W celu dalszego zbadania wpływu pożarów lasów na zdrowie ludzi, naukowcy będą nadal prowadzić badania.

Badania wykazały, że lasochwale są powiązane ze zmniejszeniem masy urodzeniowej noworodków. Naukowcy odkryli, że dzieci urodzone w czasie lub tuż po pożarach leśnych ważą mniej niż dzieci urodzone w tym samym okresie w latach poprzednich. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku dzieci urodzonych w miesiącach, w których wystąpiły silne lub trwające dłużej pożary leśne.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".