Nowe światło dla leczenia chorych na chłoniaka rozlanego z komórek B: lepsze wyniki kliniczne

Nowe światło dla leczenia chorych na chłoniaka rozlanego z komórek B: lepsze wyniki kliniczne

DLBCL jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem układu chłonnego. Jest to choroba o dużej dynamice proliferacji komórek nowotworowych, jednak w wielu przypadkach można ją wyleczyć. Aby zwiększyć szanse na wyleczenie, pacjenci powinni być poddawani skutecznej terapii pierwszej linii. Chłoniak DLBCL jest bardzo groźnym i agresywnym nowotworem, który może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy bez leczenia. […]

Read More