Różne prędkości europejskiego dostępu do leków – przyczyny i konsekwencje

Różne prędkości europejskiego dostępu do leków – przyczyny i konsekwencje

Koszt leków innowacyjnych i generyków w Polsce jest znaczny – 9 miliardów złotych na nieco ponad 200 tysięcy pacjentów. Warto zastanowić się, skąd bierze się cena leków, dlaczego Polska nie jest krajem, w którym firmy zgłaszają pierwszy wniosek o refundację oraz jakie miejsce zajmują w tym względzie patenty – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprzewodniczący sekcji zdrowia […]

Read More