Elektroniczne zwolnienie lekarskie, znane również jako e-ZLA, to nowoczesna forma dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia. Każdy lekarz, bez względu na specjalizację, może wystawić e-ZLA po ocenie pacjenta i stwierdzeniu jego niezdolności do pracy. Zwolnienie jest przekazywane cyfrowo do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ważne informacje dotyczące zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie to oficjalny dokument, który potwierdza prawo pracownika do nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Uprawnia ono pracownika do zwolnienia z obowiązków zawodowych na określony czas i przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Daje także prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych podczas nieobecności.

Zwolnienie lekarskie L4 online można uzyskać poprzez konsultację lekarską, zarówno osobiście, jak i zdalnie przez Internet lub telefon. Taka forma konsultacji i wystawiania e-zwolnienia jest wygodna dla pacjentów, umożliwiając diagnozę bez konieczności opuszczania domu.

Wypłata świadczeń chorobowych i ich obliczanie

Standardowo, wysokość świadczeń chorobowych wynosi 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy. Istnieją jednak specjalne przypadki, takie jak wypadek dojazdowy, badania dla dawców, pobranie komórek, tkanek, narządów lub ciąża, które uprawniają do otrzymania 100% wynagrodzenia.

W przypadku choroby pracownik ma prawo do 33 dni zwolnienia lekarskiego, podczas których wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Po upływie tego okresu, ZUS przejmuje odpowiedzialność za wypłatę. Maksymalny okres zwolnienia lekarskiego wynosi 182 dni w ciągu roku. W przypadku dłuższej niezdolności do pracy, istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Przypadki kwalifikujące do otrzymania e-Zwolnienia

Zwolnienie lekarskie online jest przyznawane w różnych sytuacjach, takich jak:

  • choroba,
  • wypadek w drodze do lub z pracy,
  • dolegliwości związane z ciążą,
  • udział w badaniach jako dawca lub procedury pobrania komórek, tkanek, narządów,

co uniemożliwia pracownikowi wykonywanie obowiązków zawodowych.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) jako prawo pracownika

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA), które uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Opieka nad chorym dzieckiem a zwolnienie lekarskie

Gdy dziecko zachoruje i nie może uczęszczać do szkoły, rodzice mogą skorzystać z zwolnienia lekarskiego, jeśli nie ma innej możliwości opieki. Roczny limit dni zwolnienia dla opieki nad dzieckiem do 14 roku życia wynosi 60 dni, a powyżej 14 lat – 14 dni.

W przypadku sytuacji wyjątkowych, takich jak obecna pandemia COVID-19, kiedy szkoły są zamknięte, rodzice zdrowych dzieci do 8 roku życia mają możliwość ubiegania się o e-zwolnienie. W ramach tego zwolnienia, rodzic otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Każda kobieta w ciąży ma swoje własne zdrowie i potrzeby. Dla niektórych ciąża nie stanowi przeszkody w wykonywaniu pracy, ale dla innych może być konieczne zwolnienie lekarskie. Pracujące kobiety w ciąży mają prawo do zwolnienia lekarskiego, które może być wystawione przez lekarza ginekologa, lekarza rodzinnego lub innego specjalistę, na maksymalnie 270 dni i obejmuje 100% wynagrodzenia na podstawie zarobków z ostatniego roku.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".