Genealogia Pamięci: Pandemie, Głód i Katastrofy Przemysłowe w XX i XXI Wieku

Genealogia Pamięci: Pandemie, Głód i Katastrofy Przemysłowe w XX i XXI Wieku

Pamięć społeczna i kulturowa, która jest zapisana w doświadczeniach epidemii, głodu, klęsk żywiołowych i innych katastrof przemysłowych, ulega dynamicznym zmianom w XX i XXI wieku. Przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne dają nowe perspektywy interpretacji minionych wydarzeń i wciąż dzielą społeczeństwa. XIII konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci” zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji na ten temat […]

Read More