C-Path Europe: Kształtowanie globalnego sukcesu

C-Path Europe: Kształtowanie globalnego sukcesu

Uczestnictwo przedstawiciela Grupy LUX MED, Anny Rulkiewicz w panelu „Finansowane systemu ochrony zdrowia” podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach potwierdza ważną rolę, jaką pełni współpraca między prywatną a publiczną służbą zdrowia. Prywatna służba zdrowia wspiera kształcenie lekarzy poprzez oferowanie miejsc rezydenckich, organizowanie studiów podyplomowych i staży. AMSTERDAM i TUCSON, Arizona, 26 kwietnia 2023 r. […]

Read More