Dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C czy nowotworami krwi w Polsce, ogromny postęp w medycynie to fakt. Dzięki innowacyjnym terapiom na światowym poziomie, pacjenci mają szansę na pełne wyleczenie w określonym czasie, bez konieczności hospitalizacji. Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny AbbVie, podkreśla, że uczestnictwo w tych przełomach to jeden z wielu sukcesów w 10-letniej historii firmy.

Aby lek mógł być zarejestrowany, musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności oraz wymogi regulacyjne na poziomie UE. Według Aleksandra Kwiecińskiego, dyrektora generalnego międzynarodowej firmy biofarmaceutycznej AbbVie, pacjenci i lekarze oczekują teraz kompleksowych rozwiązań dedykowanych całemu systemowi ochrony zdrowia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał innowacyjnych leków.

„Ostatnia dekada stała pod znakiem nie tylko systematycznego rozszerzania naszego portfolio o najnowocześniejsze produkty, ale również identyfikowania potrzeb całego systemu opieki zdrowotnej. Bo innowacyjność oznacza, że pacjent będzie mógł zostać wyleczony skutecznie, w określonym czasie i bez konieczności hospitalizacji czy nieustannych wizyt u specjalistów, stanowiących dla owego systemu olbrzymie obciążenie” – tłumaczy Aleksander Kwieciński.

Przedstawiciel AbbVie podaje jako przykład skuteczności tej strategii przypadki pacjentów z WZW typu C lub przewlekłą białaczką limfocytową. Do 2015 roku diagnoza tych chorób oznaczała długotrwałe i często nieskuteczne leczenie, ale dzięki innowacyjnym terapiom standardy się zmieniły, a pacjenci już nie muszą się martwić o chemioterapię czy przeszczep wątroby, a jedynie o regularne badania kontrolne.

„Nim osiągnęliśmy ten sukces, współorganizowaliśmy kompleksowe programy badań przesiewowych, w ramach, których wykonany został ponad milion bezpłatnych testów w kierunku zakażenia HCV odpowiadającego za WZW typu C” – podkreśla dyrektor zarządzający AbbVie. „Podnoszenie jakości edukacji zdrowotnej i budowanie społecznej świadomości na temat wielu chorób wciąż pozostaje naszym priorytetem, dlatego w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi także prowadzimy obecnie kampanie dla pacjentów m.in. z łuszczycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy chorobą Parkinsona” – dodaje.

AbbVie zadebiutowało na giełdzie w 2013 roku, ale ma korzenie sięgające firmy farmaceutycznej Abbott, która ma ponad 130-letnią historię. Nazwa AbbVie pochodzi od nazwy Abbott, nawiązując do jej bogatego dziedzictwa, a także od łacińskiego słowa „vi”, które oznacza życie. Produkty lecznicze AbbVie są stosowane w ponad 75 jednostkach chorobowych i codziennie pomagają około 50 milionom osób na świecie, w tym milionowi pacjentów w Polsce.

Zarówno globalny zasięg „firmy-matki”, jak i międzynarodowa aktywność samego AbbVie pozwalają dokładnie oceniać kondycję polskiego systemu ochrony zdrowia na tle innych krajów – zauważa Aleksander Kwieciński. AbbVie ma ogromny wpływ na światową opiekę zdrowotną, co daje unikalną perspektywę na ocenę systemów zdrowotnych na całym świecie.

„Moja diagnoza jest optymistyczna: ten system nieustannie ewoluuje w stronę większej dostępności do terapii na najwyższym, światowym poziomie. W takich obszarach jak ostra białaczka szpikowa, kardiologia czy choroby zakaźne nasz kraj jest wręcz stawiany za wzór. Możemy również być dumni z doskonale wykształconego i doświadczonego personelu medycznego” – ocenia ekspert.

Polish healthcare system is not without significant challenges, common to almost all developed countries. Unfavorable demographic trends, the dynamics of so-called lifestyle diseases, and the need to allocate increasing amounts of budget to maintain healthcare services all call for not only reflection but immediate action.

„Ich podstawę musi stanowić stały, partnerski dialog oraz współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi, organizacjami pacjentów, środowiskiem lekarskim, instytucjami publicznymi. Do współpracy wnosimy nasze doświadczenie z przeprowadzenia ponad 4 tys. badań z udziałem pacjentów w ponad 700 ośrodkach badawczych” – wyjaśnia dyrektor AbbVie.

W ciągu ostatniej dekady firma zwiększyła liczbę oferowanych produktów leczniczych w sześciu kluczowych obszarach terapeutycznych: immunologii, onkologii, wirusologii, neurologii, okulistyce oraz medycynie estetycznej.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach firma znacząco poszerzyła swoją ofertę produktów leczniczych w obszarach takich jak immunologia, onkologia, wirusologia, neurologia, okulistyka oraz medycyna estetyczna.

„Nie spoczywamy jednak na laurach – obecnie w fazie badań i rozwoju mamy ponad 50 cząsteczek, które w nieodległej perspektywie czasu mogą stać się kolejnymi ratującymi życie oraz poprawiającymi jego komfort lekami czy terapiami. Pogłębiamy współpracę tak z lekarzami, jak i pacjentami oraz reprezentującymi ich organizacjami. I wraz z całym sektorem gramy do jednej bramki, systemowo pomagając wszystkim potrzebującym” – deklaruje Aleksander Kwieciński.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *