Wzrost sektora składników żywności ekologicznej skłania Univar Solutions do poszerzenia swojego portfolio o ekologiczne składniki specjalnego przeznaczenia od producentów, takich jak Meurens Natural.

Univar Solutions B.V., globalny dostawca rozwiązań chemicznych, ogłosił podpisanie umowy na wyłączność z czołowym dostawcą organicznych ekstraktów ze zbóż, Meurens Natural. Umowa obejmuje gamę produktów ekologicznych i naturalnych Sipal® i Natu®, uzupełniając ofertę Univar Solutions o produkty charakteryzujące się przejrzystym składem i zawierające składniki organiczne. Produkty te są przeznaczone dla producentów żywności w Europie, którzy dążą do zaspokojenia zapotrzebowania na zrównoważone receptury i rozwiązania żywieniowe.

„W branży spożywczej doświadczamy zmiany w kierunku zdrowego odżywiania się i zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie Maurens Natural w te obszary jest zgodne z naszym celem, jakim jest zapewnianie społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa – powiedział Aaron Lee, globalny wiceprezes ds. zdrowia i żywności firmy Univar Solutions. – Konsumenci coraz częściej poszukują lepszych produktów żywieniowych dla zdrowia i środowiska. To zainteresowanie poprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na przejrzysty skład, naturalne składniki, roślinne i ekologiczne opcje. Ponadto większy nacisk kładzie się na przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw, ponieważ konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność i jak jest produkowana”.

Foodology Univar Solutions to partner specjalizujący się w innowacjach żywnościowych i składnikach. Dzięki swojej globalnej dystrybucji i testowaniu receptur, marki spożywcze mogą łatwiej rozwijać swoje produkty. Eksperci kulinarni i naukowcy w ramach sieci centrów rozwiązań i kuchni testowych ciągle doskonalą formuły, aby poprawić efektywność produktów spożywczych i napojów.

Rozszerzenie współpracy dystrybucyjnej Meurens Natural z Univar Solutions na rynkach europejskich ma na celu wprowadzenie organicznych i zrównoważonych składników żywności do przemysłu spożywczego i napojowego. Obie firmy zobowiązują się do jakości, doskonałości i ekologiczności oferowanych składników, wykorzystując naturalne procesy produkcyjne, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko.

Univar Solutions oferuje wysokiej jakości składniki i przejrzyste składy, aby wspierać bardziej zrównoważone zdrowie i odżywianie w dynamicznym przemyśle spożywczym. Dodanie marek Sipal® i Natu® do portfolio spółki umożliwia rozszerzenie oferty w aplikacjach mleczarskich, piekarniczych i napojowych, a także w zgodzie z najnowszymi trendami, takimi jak zdrowe innowacje, produkty ekologiczne, zrównoważony rozwój i produkty roślinne.

Meurens Natural oferuje szeroki wybór ekstraktów zbożowych, proszków i białek pochodzących z różnych surowców organicznych i konwencjonalnych, takich jak ryż, pszenica, owies, orkisz, kukurydza i słód jęczmienny. Syropy zbożowe pełnią wiele funkcji, m.in. dodają słodyczy i smaku płatkom zbożowym, nadają naturalny kolor i lepkość, a także mogą służyć jako polewa, składnik wiążący oraz zapewniać chrupkość.

Foodology Univar Solutions oferuje szeroki wybór zrównoważonych składników i rozwiązań, które wspierają firmy w redukcji ich wpływu na środowisko. Więcej informacji znajdziesz na stronie univarsolutions.com/industries/food-ingredients/sustainability-in-food.

Univar Solutions

Univar Solutions to globalny dystrybutor substancji chemicznych i składników specjalnego przeznaczenia, oferujący produkty najwyższej jakości od wiodących producentów na świecie. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej, zespołom sprzedażowym i dogłębnej wiedzy eksperckiej, firma jest w stanie dostarczać dostosowane rozwiązania i usługi dla różnych rynków, branż i zastosowań. Univar Solutions jest zaangażowany w wspieranie innowacji i wzrostu, aby zapewnić społecznościom zdrowie, żywność, czystość i bezpieczeństwo. Więcej informacji znajdziesz na univarsolutions.com.

Meurens Natural jest belgijską firmą rodzinna, która specjalizuje się w przetwarzaniu zbóż i suszonych owoców na organiczne i naturalne składniki dla sektora przetwórstwa spożywczego. Firma jest pionierem w sektorze ekologicznym i od ponad trzech dekad jest europejskim specjalistą w dziedzinie hydrolizy zbóż pod marką Sipal®. Proces produkcyjny firmy cechuje oryginalność i różnorodność przetwarzanych surowców. Więcej informacji na stronie meurensnatural.com.

Prognozy i przewidywania

Ta informacja prasowa zawiera prognozy dotyczące kwestii finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Prognozy zazwyczaj zawierają słowa takie jak „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „powinien”, „mógłby”, „zabiega (o coś)”, „zamierza”, „planuje”, „szacuje”, „przewiduje” lub podobne. Wszystkie prognozy zawarte w tym komunikacie prasowym są sformułowane w sposób ostrożny.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, wiele z nich może być poza kontrolą spółki. Może to wpłynąć na działalność spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub przepływy pieniężne. Chociaż wypowiedzi te opierają się na uzasadnionych założeniach kierownictwa, nie stanowią one gwarancji przyszłych zdarzeń lub wyników. Faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych w wypowiedziach dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat czynników ryzyka można znaleźć w ostatnim raporcie rocznym spółki i innych raportach finansowych, a także w informacjach zawartych pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka”. Wypowiedzi dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy spółki na dzień publikacji i nie stanowią stanowiska spółki w przyszłości, chyba że prawo stanowi inaczej. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji tych wypowiedzi.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *