Pokazany w Klubie Politechnik spektakl ,,Wszechmocni w sieci” pozwolił młodzieży z Częstochowy przyjrzeć się bliżej problemowi hejtu i przemocy w social mediach oraz ich konsekwencjom, bez popadania w moralizowanie. Spektakl spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony komentatorów.

Do sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury przybyła młodzież z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, opiekunowie, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta, stowarzyszeń, które prowadzą działania związane z terapią i leczeniem uzależnień w Częstochowie oraz media, które patronują i relacjonują to wydarzenie.

Utwór Wawrzyńca Kostrzewskiego pokazuje skutki przemocy w cyberprzestrzeni i hejtu, których współczesny świat doświadcza. Refleksyjne przedstawienie skłania widzów do zadawania sobie pytań i przemyśleń – twórcy umożliwiają młodym widzom interakcję za pomocą technologii, aby móc wcielić się w rolę ofiar, ale także sprawców.

Spektakl Kostrzewskiego to unikalna pozycja wśród profilaktycznych działań skierowanych do młodzieży, w którym wykorzystano niecodzienną formę, aby przekazać ważny przekaz. Młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na kwestie związane z ich codziennymi doświadczeniami w internecie, a „Wszechmocni w sieci” zostały przyjęte z entuzjazmem przez krytyków teatralnych i widzów. Przedstawienie śledzi losy trzech postaci, które w obliczu przemocy internetowej muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji i bezradnością wobec przemocy. Przedstawienie wspomaga wnikliwą refleksję nad uwikłaniem w sieć i skutkami nieograniczonego ingerowania w życie innych. Przez wzmocnienie akceptacji i uświadomienie młodym ludziom, co jest właściwym zachowaniem w sieci i jak się bronić przed złymi działaniami, „Wszechmocni w sieci” stał się inspiracją dla młodych widzów, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

27 marca Teatr Kamienica wystawił dwa pokazy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy. Założony w 2009 roku przez nieżyjącego aktora Emiliana Kamińskiego i kierowany obecnie przez Justynę Sieńczyłło teatr współpracuje z wieloma wybitnymi aktorami, w tym z słynnym Samborem Czarnotą z Częstochowy. Repertuar teatru zawiera sztuki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zaangażowane społecznie przedstawienia o niebezpieczeństwach związanych z narkotykami ,,Dragi donikąd” i ,,My dzieci z dworca ZOO” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego i Giovanniego Castellanosa.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *