Mikrogranty – Zmieniając świat przez aktywność młodych ludzi

Mikrogranty – Zmieniając świat przez aktywność młodych ludzi

Program Mikro Granty został wdrożony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako odpowiedź na niepokojące trendy w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Fundacja Orły Sportu, lider wśród organizacji sportowych, została wyznaczona do wykonania obu edycji tego programu. Celem było zmniejszenie rozbieżności między zaleceniami WHO a rzeczywistą aktywnością młodych ludzi, zapewniając wsparcie dla inicjatyw sportowych w całej […]

Read More
 Polska społeczność twórców filmowych za uczciwe wynagrodzenia z internetu

Polska społeczność twórców filmowych za uczciwe wynagrodzenia z internetu

Badanie przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA wykazało, że ponad 81% Polaków jest zdania, że koncerny streamingowe powinny dzielić się zyskiem z polskimi twórcami filmowymi. W opinii respondentów, twórcy powinni mieć udział w sukcesie własnych dzieł i otrzymywać wynagrodzenie odpowiednio do jego rozmiarów. Dynamiczny rozwój serwisów streamingowych wymusza na rządzie wprowadzenie nowych regulacji […]

Read More
 Jak radzić sobie z zaburzeniami uwagi u dzieci

Jak radzić sobie z zaburzeniami uwagi u dzieci

Dzieci z zespołem zaburzeń uwagi (ADD) często napotykają trudności w szkole, jednak dzięki wsparciu rodziców mogą one osiągnąć sukces. Przedstawiamy kilka pomysłów, jak rodzice mogą wesprzeć swoje dziecko, aby zapewnić mu jak najlepszą edukację. Warto zacząć od tego, że zaburzenia uwagi to zupełnie naturalne zjawisko i nie winić za to dziecka. To, jak dziecko poradzi […]

Read More
 Kongres Zdrowia Mężczyzn – Razem Dbamy o Zdrowie!

Kongres Zdrowia Mężczyzn – Razem Dbamy o Zdrowie!

31 maja w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, Centralny Dom Technologii przy ul. Krucza 50 stanie się miejscem spotkania ludzi wokół tematu: „Zdrowie – Inwestycja – Sukces”. Inwestowanie w zdrowie to inwestycja, która zawsze się zwróci. Koszty profilaktyki są znacznie mniejsze niż te poniesione przy leczeniu choroby. Dlatego też zdrowie traktujmy jako inwestycję, która przyniesie […]

Read More
 przez króla

„Król nagradza sportowców za ich osiągnięcia: Historia sukcesu

przez króla „Król nagradza sportowców za ich osiągnięcia: Historia sukcesu

Miasto w 2022 roku postanowiło uczcić wybitnych sportowców i trenerów, którzy wnoszą wkład w rozwój sportu w naszych społecznościach. W uroczystości zorganizowanej w ratuszu zawodnicy i trenerzy zostały nagrodzone za swoje sukcesy, a także przyjęli szczere gratulacje za ich wybitne osiągnięcia. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej opiniowała zgłoszone przez kluby […]

Read More