Czym jest dobra opieka zdrowotna? Co oznacza tanie leczenie dla pacjentów?

Czym jest dobra opieka zdrowotna? Co oznacza tanie leczenie dla pacjentów?

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych zakłada wprowadzenie zapisu, który będzie umożliwiał Ministerstwu Zdrowia ustalanie cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Jest to budzące kontrowersje rozwiązanie, które, zdaniem lekarzy i pacjentów, może ograniczyć swobodę wyboru wyrobów medycznych, a tym samym utrudnić dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych technologii, co może wpłynąć […]

Read More