Poznaj swoje prawa w opiece zdrowotnej – jak uzyskać dostęp do odpowiedniej opieki

Poznaj swoje prawa w opiece zdrowotnej – jak uzyskać dostęp do odpowiedniej opieki

Chociaż ważne jest, aby znać swoje prawa podczas korzystania z usług medycznych, w przypadku gdy pacjent poczuje się niepokojony lub niesprawiedliwie potraktowany, istnieje wiele dostępnych opcji, w tym Rzecznik Praw Pacjenta. Alternatywnie, pacjenci mogą wybrać drogę sądową lub skorzystać z procedur przewidzianych w systemie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych. Pacjenci mają do dyspozycji […]

Read More
 Szybka rekompensata za błąd medyczny – uniknij renty

Szybka rekompensata za błąd medyczny – uniknij renty

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) wymaga podpisu prezydenta. Po jej wejściu w życie pacjenci będą mieli możliwość dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne w sposób szybki i pozasądowy. Jednak przyjęcie takiego rozwiązania niesie za sobą rezygnację z wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie, co nie zawsze będzie dla nich najdogodniejszym […]

Read More