Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) wymaga podpisu prezydenta. Po jej wejściu w życie pacjenci będą mieli możliwość dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne w sposób szybki i pozasądowy. Jednak przyjęcie takiego rozwiązania niesie za sobą rezygnację z wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie, co nie zawsze będzie dla nich najdogodniejszym wyborem – informuje serwis Prawo.pl.

Pacjenci i ich bliscy mają rok, liczony od dnia, w którym dowiedzieli się o zdarzeniu, na złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta. Jednakże, niezależnie od tego, wnioski nie mogą być złożone później niż trzy lata od dnia wystąpienia danego zdarzenia.

„To dość krótki termin, a trzeba pamiętać, że często leczenie jest długotrwałe i określenie przyczyn oraz wszystkich skutków danego zdarzenia medycznego może być w tak krótkim okresie trudne. Nie wszystkie konsekwencje ujawniają się szybko, a przez pierwsze lata pacjenci na ogół koncentrują się na leczeniu niekorzystnych następstw i nie myślą o krokach prawnych” – powiedziała cytowana przez serwis mec. Jolanta Budzowska, radca prawny, specjalizująca się w sprawach o błąd medyczny.

Jeżeli pacjent zdecyduje się złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne, będzie to kosztowało 300 zł. Jednakże te pieniądze zostaną zwrócone pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez RPP. Zazwyczaj decyzja w tej sprawie zapada w ciągu trzech miesięcy od momentu wpłynięcia wniosku.

Według Prawo.pl, otrzymana rekompensata stanowi wyraźne zrzeczenie się przez pacjenta wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie, które mogłyby wynikać z zdarzenia medycznego.

„Pacjenci muszą być szczególnie uważni, kierując sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta. Przede wszystkim muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w tym postępowaniu nie otrzymają renty. Tymczasem jej uzyskanie jest niekiedy ważniejsze od zadośćuczynienia, bo pozwala na zabezpieczenie przyszłych kosztów leczenia czy utraconych zarobków” – podkreśliła Jolanta Budzowska.

Istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za błąd lekarski i renty dla pacjenta, jeśli występują odpowiednie okoliczności. Warto zapoznać się z dostępnymi informacjami, aby dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać to, na co zasługuje się w następstwie błędu medycznego.

Przed rozpoczęciem procedury należy odpowiednio się przygotować. Konsultacja z prawnikiem jest dobrym sposobem, aby zrozumieć, co należy zrobić, by uzyskać rekompensatę w przypadku błędu medycznego. Ważne jest również, aby zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty, które poprzez wzmocnienie roszczenia o odszkodowanie, pomogą uzyskać odpowiednią rekompensatę.

Istotne jest, aby wiedzieć, jakie instytucje i organy odpowiadają za dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z błędem medycznym. Dostępne są informacje na ten temat na stronie internetowej Prawo.pl, dzięki czemu można łatwo poznać zasady, którymi powinny kierować się instytucje odpowiedzialne za wypłatę rekompensaty.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *