Realny wzrost wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia sportowe i do 25 tys. zł dla szkół na sprzęt sportowy – trwa nabór do Programu `Aktywna Szkoła`

Realny wzrost wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia sportowe i do 25 tys. zł dla szkół na sprzęt sportowy – trwa nabór do Programu `Aktywna Szkoła`

„Active School,” the largest universal sports project in the history of the Ministry of Sports and Tourism, has its nationwide implementer. The project is managed by the Orły Sportu Foundation, which has been supporting the sports development of Poles for over 30 years. The funding from the Ministry in 2024 will amount to a staggering […]

Read More
 Jak z małej idei zostać Mistrzynią Świata? Rozmowa z Aleksandrą Mirosław

Jak z małej idei zostać Mistrzynią Świata? Rozmowa z Aleksandrą Mirosław

Mikro Granty to ambitny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, który miał na celu wsparcie uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Dotacje przyznawane były w formie stypendiów na zajęcia sportowe zorganizowane przez wybrane kluby sportowe. Projekt cieszył się dużą popularnością, a Fundacja Orły Sportu wyraża swoją radość z jego sukcesu. Od samego początku byłam przekonana, że […]

Read More
 Finansowe wsparcie dla małych projektów sportowych – Program Mikro Granty startuje!

Finansowe wsparcie dla małych projektów sportowych – Program Mikro Granty startuje!

Mikro Granty to innowacyjny program rządowy, którego celem jest poprawa stanu zdrowia polskich dzieci, który został wprowadzony w odpowiedzi na niepokojące doniesienia zawarte w ostatnich raportach i rekomendacje międzynarodowych instytucji zajmujących się wspieraniem promocji aktywności i zdrowego stylu życia (WHO, Global Matrix 4.0). Mikro Granty oferują wsparcie dla rodziców, nauczycieli, lekarzy oraz polskiego rządu, aby […]

Read More