Miejsce ekspozycji fotografii, obrazujących najważniejsze wydarzenia z historii Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wybrano nieprzypadkowo.

„Sala BHP, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe w 1989 r., na mocy których zarejestrowano NSZZ >>Solidarność<<, to wyjątkowe miejsce. Bo SKOK-i są dzieckiem Solidarności” – mówił w trakcie otwarcia wystawy Rafał Matusiak, prezes zarządu Kasy Krajowej.

O znaczeniu tego miejsca dla historii ruchu spółdzielczego w Polsce wspomniał również senator Grzegorz Bierecki, współtwórca SKOK.

„Jesteśmy w szczególnym miejscu dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ponieważ są one największą organizacją członkowską, która powstała dzięki >>Solidarności<<. Bo pierwsze kasy tworzyli ludzie z komisji zakładowych >>Solidarności<<” – powiedział senator.

Zdjęcia, które można obejrzeć w Sali BHP, przedstawiają ważne momenty z historii SKOK. „Pokazują same początki, kiedy kasy powstawały w zakładach pracy na terenie całej Polski. Ale też ich ewolucję, to, jak podążały za trendami rynkowymi i starały się oferować swoim członkom to, co w danym momencie na rynku było istotne i potrzebne” – mówił prezes Matusiak. Stąd, obok zdjęć z różnego rodzaju spotkań i konferencji, pokazano np. fotografię pierwszej karty Visa, którą wydały SKOK-i.

Na wystawie znalazło się także zdjęcie pochodzące z jednej z akcji reklamowych, przedstawiające polskiego piłkarza Emanuela Olisadebe, występującego w polskiej reprezentacji. „Przekrój prezentowanego materiału jest dość szeroki, staraliśmy się pokazać jak bardzo różnorodne, wielowymiarowe potrafią być spółdzielcze kasy” – stwierdził prezes Matusiak.

Prezentacja wystawy w Sali BHP – to jeden z elementów uroczystych obchodów 30-lecia istnienia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce. Wcześniej pamiątkowe fotografie zaprezentowano na konferencji w Warszawie, która m.in. zgromadziła Radę Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU).

Ekspozycja będzie prezentowana jeszcze w innych miejscach Polski, ale uroczystości związane z 30-leciem istnienia SKOK-ów zostały znacznie okrojone.

„Mamy szczególny rok. Rok, w którym wybuchła wojna na Ukrainie, która przyniosła wiele cierpienia. Dlatego podjęliśmy decyzję, by skupić się na tym, co najważniejsze, a część środków, które były zaplanowane na świętowanie, przeznaczyć na pomoc obywatelom Ukrainy” – wyjaśnił Rafał Matusiak.

Wsparcie oferowane przez SKOK-i obejmuje zarówno osoby przebywające w Polsce, jak i nadal pozostające na terytorium Ukrainy. Jest to możliwe m.in. dlatego, że polskie kasy są w ścisłym kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami. Przed 24 lutego w Ukrainie istniało 181 unii kredytowych.

Informacje na temat wystawy historycznych fotografii znajdują się na stronie internetowej Kasy Krajowej SKOK, w Muzeum Sali BHP będzie ona dostępna jeszcze przez miesiąc.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *