Utrzymanie zdrowia – Refundacja leków w Państwie – Kolejne wyzwania?

Utrzymanie zdrowia – Refundacja leków w Państwie – Kolejne wyzwania?

Komisja Zdrowia Sejmu wystosowała pierwsze czytanie projektu dotyczącego zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw. Posiedzenie, trwające dwa dni, przyniosło nieoczekiwane odpowiedzi i nowe wątpliwości. W dniach 5 i 6 lipca odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy refundacyjnej, której efektem będzie wsparcie polskich pacjentów, […]

Read More