Geriatria w służbie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Zachodniopomorskiem

Geriatria w służbie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Zachodniopomorskiem

Nowoczesne fantomy geriatryczne staną się dostępne dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami – w ramach bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizowanego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego wzbogacił swoje zasoby szkoleniowe o manekina geriatrycznego. Ten nowy fantom będzie służył do szkoleń mających na celu […]

Read More