Sama lokalizacja jest jedynie bazą do świadczenia usługi Teleopieki. Dzisiaj prawie 100 samorządów oraz 5000 seniorów zamieszkujących poszczególne miasta i gminy jest zabezpieczonych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak:

– upadek z lub bez utraty przytomności,

– nagłe pogorszenie stanu zdrowia (wysokie ciśnienie, podwyższona temperatura lub bardzo niska saturacja),

– inne zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu.

Każda opaska posiada intuicyjny przycisk SOS, który, po naciśnięciu, automatycznie wywołuje połączenie telefoniczne z najbliższym centrum ratownictwa. Ratownik odbierający połączenie otrzymuje także:

– bieżącą lokalizację użytkownika opaski,

– historię chorób,

– informację o przyjmowanych lekach,

– namiar na najbliższych użytkownika opaski.

Dzięki temu podejmowane są określone działania ratownicze, zgodne z właściwą procedurą.

Najnowszym rozwiązaniem, które zostało zastosowane w ramach całej platformy Locon Health Care, jest możliwość komunikacji głosowej z użytkownikiem opaski. Każda gmina, GOPS czy MOPS ma możliwość przesłania w każdej chwili dowolnego powiadomienia głosowego z poziomu panelu administracyjnego, do którego otrzymuje dostęp. Tym samym senior po bardzo krótkiej chwili otrzymuje na swoją opaskę powiadomienie, które jest odczytywane głosowo. Nie sposób takiego powiadomienia przeoczyć.

To rozwiązanie najczęściej jest wykorzystywane w obszarach kryzysowych, kiedy to występuje nagła sytuacja i konieczność dostarczenia ważnej informacji. Rozwiązanie firmy Locon zyskuje coraz większą przychylność gmin. Zamiast wykonywać kilkanaście połączeń telefonicznych do seniorów, co zajmuje dużo czasu, wystarczy zaledwie pół minuty, aby powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń. To rozwiązanie na ten moment jest jedynym tego typu na polskim rynku.

Locon Sp. z o.o. z powodzeniem bierze udział w programie „Korpus Wsparcia Seniora” od samego początku jego uruchomienia, tzn. od 2022 roku. Obecnie została przedstawiona kontynuacja programu na rok 2023. Tym samym już kolejne gminy rozpoczynają przygotowania do wyposażenia swoich seniorów w opaski Locon Life Plus.

Do świadczonej usługi Locon zawsze podchodzi kompleksowo, tzn.:

– Przekazuje opaski bezpieczeństwa spełniające wszelkie wymogi KWS.

– Przekazuje wskazanym w umowie osobom dostęp do panelu administracyjnego, z pomocą którego można monitorować sposób użytkowania opasek przez seniorów (czy opaska jest noszona na ręce, czy jest naładowana itd.) oraz w pełni nimi zarządzać. Również z poziomu panelu dokonywana jest bieżąca komunikacja z seniorami.

– Umożliwia najbliższym korzystanie z aplikacji mobilnej, dzięki czemu opiekunowie zawsze będą posiadać dostęp do informacji gromadzonych przez opaskę.

– Przeprowadza szczegółowe szkolenie dla pracowników gminy/GOPS/MOPS z obsługi panelu administracyjnego oraz dla seniorów z obsługi opasek bezpieczeństwa.

– Dostarcza niezbędne materiały do uzupełnienia przez seniorów, np. karty pacjenta, umowy użyczenia, proste instrukcje obsługi.

– Udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczane opaski.

Firma zaprasza do kontaktu, podczas którego udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania lub przeprowadzi demonstrację działania całego systemu. Jednocześnie zaprasza na swoje cykliczne webinary, w trakcie których przedstawia jeszcze inne zastosowania dla opasek bezpieczeństwa.

Szczegóły na https://zdrowie.locon.pl.

Źródło informacji: Locon

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *