Nowa przestrzeń dla osób starszych powstała w północno-zachodniej części miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sochaczewskiej, stacji uzdatniania wody oraz Przedszkola Filialnego Przedszkola nr 1 w Brwinowie. Jest to część większego planu – utworzenia otwartej strefy rekreacji, gdzie już zrealizowano dwa tory typu pumptrack.
 
Strefa aktywizacji została wyposażona w dwa ogólnorozwojowe zestawy sprawnościowe dla osób starszych, grę pamięciową, koła do ćwiczeń dłoni, trenera nadgarstków, równoważnię i in. Zostały zbudowane dwa bulodromy (place do gry w boule) o wymiarach 16 × 5 m.
Inwestycja przyczyniła się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze, umożliwiła aktywny wypoczynek nie tylko dla seniorów – korzystają z niej także inni mieszkańcy gminy.

Oddanie głosu na inwestycję zgłoszoną przez gminę Brwinów trwa tylko chwilę i odbywa się poprzez stronę internetową:
https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/brwinow-budowa-strefy

W głosowaniu można oddać więcej niż jeden ważny głos. Konkurs wygrają te projekty, które zdobędą największą liczbę głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego samorządu.

Organizatorem konkursu „Inwestycja z perspektywą” jest Polska Agencja Prasowa S.A. Do konkursu gminy i miasta mogły zgłosić inwestycje samorządowe dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie została dofinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *