Pacjenci Partnerstwem Budującym Przyszłość: VII Kongres Patient Empowerment

Pacjenci Partnerstwem Budującym Przyszłość: VII Kongres Patient Empowerment

Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza wszystkich zainteresowanych na VII Kongres Patient Empowerment, który w tym roku pod hasłem „Pacjent – Partner – Przyszłość” skupi wybitnych ekspertów z dziedziny medycyny, farmakoekonomii oraz badań klinicznych, a także przedstawicieli organizacji pacjentów oraz decydentów odpowiedzialnych za kształt systemu ochrony zdrowia. Kongres odbędzie się 25 i 26 kwietnia w Warszawie w […]

Read More
 Kobiety w Polsce i ich decyzje dotyczące macierzyństwa – przyczyny i konsekwencje

Kobiety w Polsce i ich decyzje dotyczące macierzyństwa – przyczyny i konsekwencje

Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w pierwszej z cyklu konferencji poświęconej ważnym aspektom społeczno-zdrowotnym. Dyskusja skupi się wokół wyborów prokreacyjnych kobiet, a także przeszkód, jakie często stoją na ich drodze. Według ostatnich sondaży CBOS, aż 68 procent Polek nie planuje mieć dzieci. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć jakie czynniki stoją za takim […]

Read More