Konferencja prasowa pt. `Światowy Dzień Astmy. Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia`

Konferencja prasowa pt. `Światowy Dzień Astmy. Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia`

Termin konferencji: 25.04.2024, godz. 10:00 Zbliżający się Światowy Dzień Astmy jest doskonałą okazją do podkreślenia konieczności edukacji pacjentów na temat specyfiki choroby, zasad stosowania leków i technik ich podawania, a przede wszystkim minimalizowania ryzyka zaostrzeń. W ramach konferencji omówione zostaną również „Wytyczne konsultantów krajowych dotyczące astmy w opiece koordynowanej z 16 lutego 2024” oraz ich […]

Read More