Termin konferencji: 25.04.2024, godz. 10:00

Zbliżający się Światowy Dzień Astmy jest doskonałą okazją do podkreślenia konieczności edukacji pacjentów na temat specyfiki choroby, zasad stosowania leków i technik ich podawania, a przede wszystkim minimalizowania ryzyka zaostrzeń. W ramach konferencji omówione zostaną również „Wytyczne konsultantów krajowych dotyczące astmy w opiece koordynowanej z 16 lutego 2024” oraz ich implikacje dla praktyki leczenia w Polsce. Ponadto, skupimy się na bieżącej sytuacji pacjentów z astmą ciężką, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i organizacji leczenia w kontekście aktualnych potrzeb i postępu wiedzy medycznej, mając na uwadze, że brak stosowania optymalnej terapii może negatywnie wpływać na jakość życia pacjentów i generować dodatkowe koszty leczenia.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *