Program „Senior w dobrej formie” Fundacji MultiSport oraz Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking oferuje darmowe zajęcia biegowe i nordic walking, popularną formę aktywności dla osób powyżej 60. roku życia.

Badania wykazały, że polscy seniorzy mają niski poziom aktywności fizycznej i rzadko uprawiają sport, co zostało potwierdzone zarówno przez badania na dużych próbach, takie jak PolSenior2, jak i te na mniejszych grupach. Wielu z nich nie angażuje się w żadną aktywność fizyczną co najmniej raz w tygodniu. Dlatego został wprowadzony pilotażowy program „Senior w dobrej formie”.

Podczas treningów w programie, elementy sportowe zostaną połączone z elementami edukacyjnymi, aby seniorzy mogli dowiedzieć się więcej o roli aktywności fizycznej w zdrowym życiu oraz o prawidłowym odżywianiu. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i instruktorską.

Regularne i intensywne ćwiczenia są kluczowe dla zdrowia seniorów i ich zaniedbanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej, w tym w aspektach zdrowia psychicznego. Nordic Walking oferuje wiele korzyści dla zdrowia seniorów, w tym poprawę kondycji fizycznej, wzmacnianie mięśni i korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Dr Tomasz Półgrabski, Prezes Fundacji MultiSport, zaznacza, że regularne ćwiczenia sprzyjają poprawie koordynacji ruchowej oraz redukcji napięcia psychicznego, co przekłada się na ogólny pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne seniorów.

„W treningu siłowym dla osób starszych kluczowe jest dostosowanie ćwiczeń do własnych możliwości. Skuteczne są ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, takie jak: przysiady, zakroki, pompki w oparciu o stół. Ważne są także konsultacje ze specjalistami, ponieważ mogą pozwolić seniorom odpowiednio pokierować swoimi ćwiczeniami, których efekty będą widoczne w codziennym życiu” – mówi Piotr Czyżewski, trener sportowy i ekspert ds. wellbeingu w Benefit Systems.

Polski senior z problemami zdrowotnymi i bez wsparcia

Według badania PolSenior (II edycja) przeciętna liczba lat przeżytych w dobrym stanie zdrowia (health adjusted life expectancy, HALE) w Polsce jest o ponad 8 lat krótsza niż oczekiwana długość życia (life expectancy, LE). Dla wielu osób oznacza to wiele lat życia z problemami zdrowotnymi i brakiem wsparcia od innych.

Według autorów PolSeniora, blisko 10 proc. osób starszych w Polsce (czyli w wieku 60 lat i więcej) miało przynajmniej jeden deficyt w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (takich jak przygotowywanie posiłków czy dbanie o higienę), a ponad 24 proc. zostało zaklasyfikowanych jako niesprawne w bardziej skomplikowanych czynnościach dnia codziennego.

Wraz z postępującym wiekiem zauważalnie wzrasta liczba osób z niesprawnościami umiarkowanymi i ciężkimi. W starszych grupach wiekowych notuje się również coraz więcej przypadków upadków, często skutkujących złamaniami. Warto pamiętać, że upadek z towarzyszącym złamaniem jest jedną z głównych przyczyn zgonów w starszym wieku.

W naukach społecznych i medycznych istnieje koncepcja pomyślnego starzenia się (successful ageing), która polega na minimalizowaniu negatywnego wpływu środowiska, chorób i stylu życia. Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów osiągnięcia tego sukcesu.

Według raportu Polsenior2, głównymi motywatorami do aktywności fizycznej są „dla zdrowia” (74,5 proc.), „dla przyjemności” (53 proc.) oraz „z potrzeby wypoczynku” (33,6 proc.). Osoby z wyższym wykształceniem częściej niż te z niższym poziomem wykształcenia podają „potrzebę wypoczynku” jako motywację do aktywności fizycznej. Z kolei mieszkańcy największych miast częściej niż osoby zamieszkujące na wsi motywują swoją aktywność fizyczną chęcią „zabicia czasu” i spędzenia go w towarzystwie.

W Polsce wiek jest równie istotny, co motywacja, jeśli chodzi o zmniejszenie aktywności fizycznej. Osoby w wieku ≥ 90 lat częściej ograniczały krótkie spacery o 55 proc. w porównaniu z grupą wieku 60–64 lata. Inne formy aktywności były jeszcze rzadsze.

Badania opublikowane w Geriatric Nursing potwierdzają, że aktywny tryb życia może pomóc w zmniejszeniu poczucia samotności u seniorów. Umiarkowanie ćwiczący seniorzy mają o 31% mniejsze ryzyko izolacji społecznej, podczas gdy intensywnie ćwiczący mają o 35% mniejsze ryzyko.

„Interesujące wnioski płyną z obserwacji osób ćwiczących w grupie. Zajęcia odbywające się w obecności innych osób spowodowały spadek niepokoju oraz poczucia samotności, a wzrost optymizmu i poczucia przynależności” – mówi psycholog Joanna Mikołajczak.

W raporcie Polsenior2 proponuje się:

  • Zwiększenie promocji dłuższych spacerów, takich jak lokalne inicjatywy zwiedzania miasta i okolic, utrzymanie dostępu do siłowni, ogródków działkowych oraz organizowanie wycieczek pieszych. Warto także zapewnić bezpieczeństwo dla osób poruszających się rowerem.
  • Edukowanie lekarzy oraz fizjoterapeutów, aby byli w stanie ocenić możliwości osób starszych w zakresie wysiłku fizycznego i korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
  • Popularyzację i rozwój siłowni na świeżym powietrzu, co jest istotne ze względu na niską popularność ćwiczeń oporowych oraz ich znaczenie w zapobieganiu utracie masy i siły mięśniowej.

Program „Senior w dobrej formie” ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej i integrację, tworząc aktywną społeczność. Program ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mimo niskiego poziomu aktywności wśród seniorów w Polsce, badania pokazują, że zdają sobie oni sprawę z korzyści psychofizycznych wynikających z ruchu. Aż 41% aktywnych osób w grupie 60+ wskazuje na profilaktykę zdrowotną jako główny motywator do aktywności fizycznej, a 26% widzi w aktywnym stylu życia relaks i przyjemność. Dla 12% głównym motywatorem do ćwiczeń jest poprawa nastroju, a dla 5% zalecenia lekarza. Co więcej, 78% osób po 60 roku życia zgadza się, że zwiększenie aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychicznego, a 75% zauważa jej wpływ na redukcję stresu i złych emocji.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".