Polska Koalicja Zdrowe Płuca jest liderem w walce z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP). Ponad 6 mln Polaków choruje na schorzenia płuc, z czego ponad 2 mln na POChP. Za zapadalność na nią u 90 proc. chorych odpowiada palenie tytoniu. Niestety, świadomość tego, że duszności i kaszel mogą świadczyć o POChP, zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy jest nadal zbyt niska. Dlatego Polska Koalicja Zdrowe Płuca stale podejmuje działania w celu poprawy edukacji i zwiększenia świadomości na temat POChP, aby zapobiec przerażającemu wzrostowi liczby zgonów związanych z chorobą do 2030 r.

Chociaż POChP jest najczęstszą chorobą układu oddechowego, to niestety często jest niediagnozowana. Charakteryzuje się ona postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, co może prowadzić do trudności w oddychaniu. Główne objawy choroby to duszność, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, kaszel oraz odkrztuszanie plwociny. Palenie papierosów jest głównym czynnikiem powodującym POChP, ale ryzyko zachorowania może wzrosnąć także na skutek nawracających niewyleczonych zapaleń oskrzeli, zanieczyszczenia powietrza lub pracy w szkodliwych warunkach.

Dr Nina Berdzuli, przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia na Polskę, wyraziła swoje obawy podczas konferencji „Oddychanie to życie! Czas na zwiększenie świadomości na temat chorób płuc” zorganizowanej przez Polską Koalicję ZDROWE PŁUCA w związku z obchodami Światowego Dnia POChP (15 listopada). Według danych WHO, choroby niezakaźne odpowiadają za 85 procent zgonów w europejskim rejonie WHO (53 kraje), a POChP jest jedną z głównych przyczyn zarówno zgonów, jak i wzrostu zachorowalności.

Jak podała dr Berdzuli, tylko w roku 2019 wśród Polaków aż 39 procent, a wśród mieszkańców całej UE aż 36 procent chorych, zgłosiła jedną, przewlekłą chorobę płuc. To oznacza znaczące koszty ekonomiczne i większe wydatki w opiece zdrowotnej. „Najwięksi winowajcy, jeśli chodzi o przyczyny zachorowania, to palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza. Obecnie co czwarty dorosły i co ósmy nastolatek korzysta z wyrobów tytoniowych, a Polska jest na czele tej smutnej statystyki. I chociaż statystyka w Polsce nieco się poprawiła, to niestety, na rynku pojawiły się e-papierosy” – powiedziała dr Berdzuli.

„W Polsce rząd musi twardą ręką wprowadzić regulacje prawne dotyczące innowacyjnych wyrobów tytoniowych. Producenci stosują marketingowe sztuczki, takie jak twierdzenie, że papierosy typu slim są mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów. To nie jest prawda. Tak samo szkodzą i nie ma znaczenia do jak pięknego pudełka je włożą” – zaznaczyła dr Berdzuli.

Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaznaczyła, że działania organizacji skupiają się na zapewnieniu Europie życia bez zachorowań i zgonów spowodowanych chorobą obturacyjną płuc (POChP).

Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wyjaśniła, że POChP jest drugą po nadciśnieniu tętniczym najczęstszą przewlekłą chorobą w Polsce, ale choroba ta jest bardzo często lekceważona i zbyt późno wykrywana. W polskim systemie opieki zdrowotnej na POChP cierpi ponad milion trzysta tysięcy osób, z czego zaledwie 60 procent zostało zdiagnozowanych. Przyczyną tego jest niewystarczająco często wykonywane badanie spirometryczne z próbą rozkurczową, które pozwala na wykrycie choroby.

Organizacja Narodów Zjednoczonych postawiła sobie za cel zapewnienie Europie życia wolnego od chorób i śmierci związanych z POChP.

Według dr Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, POChP jest drugim po nadciśnieniu tętniczym najczęstszym schorzeniem przewlekłym w Polsce, jednak bardzo często lekceważoną chorobą oraz zbyt późno rozpoznawaną. W polskim systemie opieki zdrowotnej na POChP choruje ponad milion trzysta tysięcy osób, z czego zaledwie 60 procent zostało zdiagnozowanych z powodu braku odpowiedniego badania spirometrycznego z próbą rozkurczową.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do stworzenia Europy wolnej od choroby, jaką jest POChP, oraz wszystkiego, co z nią związane, w tym przedwczesnych zgonów.

Zdaniem ekspertki, drugą przyczyną jest niska świadomość objawów POChP. Kaszel, który jest pierwszym symptomem choroby, kojarzony jest jako naturalny objaw palenia, a więc osoba paląca nie łączy go z tą chorobą. Podobnie, kiedy pojawia się kaszel z odkrztuszaniem plwociny, palacz papierosów także nie zgłasza się do lekarza. „Nawet zmniejszona tolerancja wysiłku, duszność podczas wejścia na trzecie, czwarte piętro nie budzi niepokoju, a traktowana jest jako proces starzenia. Pacjent zwraca się do nas dopiero wtedy, kiedy duszność pojawia się podczas wejścia na pierwsze piętro, a niekiedy nawet podczas czynności życiowych, wtedy już połowa rezerw wentylacyjnych płuc jest utracona, a nasze możliwości terapeutyczne są ograniczone” – wskazała dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska.

Prof. Mateusz Jankowski, przewodniczący Sekcji Antytytoniowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wskazał, że palenie jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób płuc w Polsce. Podkreślił, że dane epidemiologiczne są szczególnie niepokojące.

Prof. Mateusz Jankowski podkreślił, że palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób płuc w Polsce. Jako przewodniczący Sekcji Antytytoniowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, ostrzegł, że dane epidemiologiczne są szczególnie niepokojące.

„28 procent dorosłych mieszkańców Polski regularnie sięgało po wyroby tytoniowe, wśród dzieci jest to 12 procent. Obniża się wiek inicjacji nikotynowej, około dwunastego-trzynastego roku życia młodzież sięga po pierwszego papierosa czy e-papierosa. Po te ostatnie regularnie sięga około 24 procent nastolatków” – dodał prof. Jankowski.

Prof. Adam Antczak, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, ostrzegł, że nikotynizm jest bardzo szkodliwym nałogiem, zarówno jeśli chodzi o tradycyjne palenie papierosów, jak i o używanie e-papierosów lub podgrzewaczy.

Prof. Adam Antczak zauważył również, że wszelkie postaci nikotyny – bez względu na to czy pochodzą z papierosów, e-papierosów, czy podgrzewaczy – są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

„Lęk przed śmiercią, kiedy zdiagnozowany zostaje nowotwór płuca, bywa momentem, kiedy palacz rzuca palenie, ale nie zawsze. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiednie leczenie onkologiczne jest o wiele skuteczniejsze, jeśli chory rzuci palenie. Ktoś, kto rozstaje się z nałogiem palenia papierosów, ma szansę na lepsze i dłuższe życie. Palenie można rzucić zawsze. Nowoczesne leczenie składa się z dwóch grup: leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego” – powiedział prof. Antczak.

Nowa wersja:

Profesor podkreślił, że szczepienia przeciw grypie, Covid-19, pneumokokom, półpaścu i RSV to ważne środki zapobiegawcze w przypadku POChP.

Prof. Joanna Chrostowska-Wyimko, wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wyjaśniła, że wydatki na opiekę nad chorymi na POChP w polskim systemie opieki zdrowotnej sięgają ponad 16 miliardów złotych rocznie.

Profesor dodał również, że profilaktyka POChP ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia obciążenia finansowego państwa.

„Powinniśmy pójść w kierunku holistycznej opieki nad chorym, bez niej nie będziemy mówili o sukcesie w opiece na chorymi” – zaznaczyła.

Ponadto, jak powiedział dr. Dąbrowiecki, ważnym jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych leków i terapii dla pacjentów cierpiących na astmę, alergię i POChP.

Dr Piotr Dąbrowiecki wyraził nadzieję, że politycy i lokalne władze zrozumieją znaczenie rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. Podkreślił on również istotę poprawy dostępu do nowoczesnych leków i terapii dla chorych na astmę, alergię i POChP.

Jako odpowiedź na rosnące wyzwanie związane z ochroną zdrowia w Polsce, dr Dąbrowiecki wezwał polityków do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach oraz poprawienie dostępu do nowoczesnych leków i terapii dla chorych na astmę, alergię i POChP.

„Musimy podjąć działania, aby zapewnić pacjentom astmy, alergii i POChP dostęp do nowoczesnych leków i terapii oraz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu ich stanu zdrowia” – powiedział dr Dąbrowiecki.

Dr Piotr Dąbrowiecki zachęcił polityków do działania i przypomniał, że wymaga to wprowadzenia skutecznych środków, które zmniejszą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach oraz umożliwią chorym na astmę, alergię i POChP dostęp do nowoczesnych leków i terapii.

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, pod przewodnictwem dr. Piotra Dąbrowieckiego, pragnie wywołać u polityków i lokalnych władz zrozumienie potrzeby podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach oraz zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych leków i terapii dla pacjentów cierpiących na astmę, alergię i POChP.

Dr Dąbrowiecki wyraził nadzieję, że przy wsparciu polityków i lokalnych władz uda się uzyskać pożądany efekt, czyli czystsze powietrze i lepszy dostęp do nowoczesnych leków i terapii dla chorych na astmę, alergię i POChP.

„Wszyscy >>palimy<< przez pół roku, w sezonie grzewczym mamy potężny problem zanieczyszczonego powietrza. Wśród niektórych decydentów panuje opinia, że nie da się tego zmienić. A można. Popatrzmy na Kraków, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa” – dodał.

Uczestnicy konferencji zakończyli spotkanie poprzez podpisanie akcesu do Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca, w której uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na LAM.

Na zakończenie spotkania, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na LAM wyrazili swoje poparcie dla Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca, poprzez podpisanie akcesu.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".