Przeciwdziałanie POChP: wyedukuj się, aby zapobiec

Przeciwdziałanie POChP: wyedukuj się, aby zapobiec

Polska Koalicja Zdrowe Płuca jest liderem w walce z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP). Ponad 6 mln Polaków choruje na schorzenia płuc, z czego ponad 2 mln na POChP. Za zapadalność na nią u 90 proc. chorych odpowiada palenie tytoniu. Niestety, świadomość tego, że duszności i kaszel mogą świadczyć o POChP, zarówno wśród pacjentów jak […]

Read More
 Inne czynniki ryzyka POChP: nie tylko palenie papierosów

Inne czynniki ryzyka POChP: nie tylko palenie papierosów

POChP to poważna choroba, która z czasem prowadzi do coraz poważniejszych kłopotów z oddychaniem. U większości pacjentów zdiagnozowano lub występują objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, które są związane z nałogowym paleniem tytoniu. Jednakże zwiększa się liczba przypadków osób, u których występują te same objawy, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek sięgali po papierosy. Raport Global Initiative […]

Read More