Mężczyźni są bardziej narażeni na wiele czynników zdrowotnych, stanowiąc większe ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, nowotwory i urazów. Z tego powodu przeciętnie żyją krócej niż kobiety. Nie można jednak tego wyłącznie zrzucić na ich gorszy styl życia, skłonność do ryzyka czy na używki. Są też inne czynniki biologiczne, które sprawiają, że kobiety są odporniejsze i silniejsze.

U mężczyzn również występują biologiczne różnice, a jedną z nich jest wydzielanie hormonów. Estrogeny wpływają na ochronę organizmu, ale u mężczyzn odgrywa rolę w produkcji testosteronu – hormonu odpowiedzialnego za wiele funkcji w organizmie, w tym za wzrost mięśni i zdrowie układu krążenia.

Badania z University od Southern California wykazały, że testosteron, główny hormon płciowy mężczyzn, może stanowić przyczynę zwiększonej podatności ich nerek na choroby i uszkodzenia. Po przeprowadzeniu eksperymentów na szczurach odkryto tysiąc genów, które wpływają na inny rozwój narządu w zależności od płci, a testosteron okazał się kluczowy dla aktywacji tych genów.

„Poprzez zbadanie tego, jak podczas rozwoju, w nerkach męskich i żeńskich pojawiają się rozbieżności, możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób radzić sobie ze związanymi z płcią różnicami w zdrowiu u pacjentów cierpiących na choroby tego organu” – podkreśla prof. Andy McMahon, autor badania.

Mężczyźni są zdecydowanie bardziej zagrożeni wieloma zdrowotnymi problemami. Wynika to z ich krótszego życia oraz częstszego zapadania na choroby. Badania pokazują, że na przykład u amerykańskich mężczyzn, tętniaki aorty pojawiają się aż 5 razy częściej niż u kobiet. Dna moczanowa jest u nich 4 razy częściej występująca, a kamienie nerkowe 3 razy bardziej powszechne.

Mężczyźni często stanowią grupę podwyższonego ryzyka. Ich życie jest zazwyczaj krótsze, a choroby bardziej częste. Dlatego ważne jest, aby mężczyźni regularnie zapewniali sobie dobrą opiekę medyczną, aby zapobiec powstawaniu problemów zdrowotnych lub wcześnie wykryć już istniejące.

Według ekspertów istnieje wiele czynników, które wpływają na zdrowie mężczyzn. Problemy zdrowotne często mogą być wynikiem nadmiernego stresu zawodowego, słabego wsparcia społecznego, skłonności do ryzykownych zachowań, niezdrowych nawyków żywieniowych, rzadszych wizyt u lekarza, palenia i używania narkotyków oraz nadużywania alkoholu.

Na przykład według badania zorganizowanego przez amerykański National Institute on Drug Abuse, w latach 2020-2021, w USA od 2 do 3 razy więcej mężczyzn niż kobiet zmarło z powodu przedawkowania opioidów takich jak fentanyl czy heroina oraz psychostymulantów – np. metamfetaminy i kokainy. Choć wiadomo od długiego czasu, że mężczyźni częściej sięgają po takie substancje, to nie tłumaczy tak dużej różnicy w zgonach z przyczyn substancji psychoaktywnych – twierdzą naukowcy.

„Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są narażeni na współczesne, zanieczyszczone fentanylem narkotyki. Coś sprawia, że mężczyźni umierają znacznie częściej. Może być tak, że używają narkotyków częściej lub w większych dawkach, co mogłoby zwiększać ich ryzyko śmierci. U kobiet mogą też jednak działać czynniki ochronne, które zmniejszają ryzyko zgonu” – tłumaczy dr Nora Volkow, współautorka badania. – „Zrozumienie biologicznych, behawioralnych i społecznych czynników wpływających na używanie narkotyków oraz na reakcje organizmu jest kluczowe dla opracowania odpowiednich metod chroniących przed śmiertelnym przedawkowaniem i innymi szkodliwymi skutkami używania narkotyków” – podkreśla ekspertka. 

Styl życia

Styl życia ma niebagatelny wpływ na zdrowie. Palenie, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, stres i niedostateczna ilość snu wyraźnie pogarszają stan zdrowia, w tym zaś kobiety są mniej podatne na jego negatywne skutki. Większa wrażliwość mężczyzn na szkodliwe czynniki środowiska i przemęczenie może wyjaśniać, dlaczego są oni bardziej narażeni na choroby.

Narkotyki zabijają mężczyzn częściej niż kobiety

Narkotyki są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia mężczyzn, ponieważ mają one wpływ na szereg czynników biologicznych, społecznych i behawioralnych. Geny, różnice hormonów, a także inny metabolizm są istotnymi składnikami większej umieralności mężczyzn w porównaniu do kobiet. Ponadto mężczyźni częściej niż kobiety nadużywają narkotyków, co znacznie zwiększa ich ryzyko chorób. Niedostateczna ilość snu, stres i brak aktywności fizycznej powodują, że mężczyźni są bardziej podatni na negatywne skutki narkotyków, a ich zdrowie jest bardziej zagrożone.

Czynniki psychologiczne

Czynniki psychologiczne również odgrywają ważną rolę w tworzeniu różnic między mężczyznami a kobietami. Badania wykazały, że mężczyźni częściej doświadczają uzależnień od narkotyków i alkoholu, a także wyższy poziom stresu. Wiąże się to z większym prawdopodobieństwem wystąpienia problemów zdrowotnych i w konsekwencji śmierci w porównaniu do kobiet.

Cholesterol jest kolejnym przykładem na to, jak płeć wpływa na stan zdrowia. Statystycznie obie płcie mają zbliżony poziom cholesterolu LDL, jednakże kobiety mają znacznie więcej HDL, co oznacza, że ich ryzyko chorób układu krążenia jest mniejsze. Dodatkowo, zdaniem naukowców, estrogen wytwarzany przez kobiety ma działanie ochronne dla układu sercowo-naczyniowego.

Pierwszy paragraf:

Nowotwory są szczególnym powodem do niepokoju wśród mężczyzn. Według najnowszych badań, wiele z nich ma swoje źródła w czynnikach biologicznych, a nie jedynie w zachowaniu i nawykach. Przeprowadzono je na ogólnodostępnych danych o ponad 170 tys. mężczyznach i ponad 120 tys. kobietach w wieku 50-71 lat, w 21 różnych lokalizacjach. Badanie uwzględniało również inne czynniki, takie jak środowiskowe i behawioralne.

Drugi paragraf:

Najnowsze wyniki badań wykazały, że rak tarczycy i pęcherzyka żółciowego występuje znacznie rzadziej u mężczyzn. Jednak większość innych nowotworów, jak pokazują badania, ma swoje źródła w czynnikach biologicznych, a nie tylko w zachowaniu i nawykach. Poprzez analizę wszystkich dostępnych danych, badacze mogli wykryć wiele czynników, które mogą mieć wpływ na występowanie nowotworów.

Tymczasem, np. rak przełyku dotyczył ich prawie 11 razy częściej, a pęcherza – ponad 3 razy. „Nasze wyniki pokazują rozbieżności w częstości występowania nowotworów, które nie są wyjaśnione wyłącznie ekspozycją środowiskową. Sugeruje to, że istnieją wrodzone różnice biologiczne między mężczyznami i kobietami, które wpływają na podatność na nowotwory” – mówi autorka analizy dr Sarah S. Jackson.

Także w czasie pandemii COVID-19, mężczyźni częściej zapadali na ciężką postać choroby. Jak odkryli niedawno eksperci z Uniwersytetu Osakijskiego, znaczenie mają w tym względzie m.in. komórki odpornościowe – limfocyty T, których działanie dosyć silnie zależy właśnie od płci. U mężczyzn pewien typ tych komórek odpowiedzialny za regulację wytwarzania przeciwciał (komórki Treg) ginął szybciej, niż u kobiet. „Regulacja układu immunologicznego przez komórki Treg może zatem stanowić klucz do zrozumienia podatności na COVID-19 oraz procesu powrotu do zdrowia” – twierdzi autor odkrycia Jonas Nørskov Søndergaard. 

Covid-19 zdecydowanie wykazywał tendencję do większej śmiertelności u mężczyzn niż u kobiet. Badania wykazały, że mężczyźni byli 1,7 razy bardziej narażeni na zakażenie SARS-CoV-2 i 2,8 razy bardziej narażeni na śmiertelne skutki choroby.

Istnieje wiele czynników, które mogą wyjaśniać te różnice. Wśród nich można wymienić różnice w zwyczajach żywieniowych i poziomie aktywności fizycznej, a także różnice w profilu immunologicznym.

Niestety, Covid-19 wykazał inne, szczególnie niekorzystne skutki dla mężczyzn. Przede wszystkim, mężczyźni mieli większe ryzyko hospitalizacji i szczególnie wysokie ryzyko śmierci z powodu Covid-19.

Aby zapobiec dalszemu wzrostowi liczby zachorowań wśród mężczyzn, ważne jest, aby mężczyźni przestrzegali zasad higieny i przestrzegali zaleceń dotyczących zachowania dystansu społecznego.

Dlatego też, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z Covid-19, mężczyźni powinni przestrzegać zasad zdrowego stylu życia i zapobiegać nadmiernemu spożywaniu alkoholu, paleniu tytoniu oraz prowadzić aktywny tryb życia.

Covid-19 pokazał, że konieczne jest zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń zdrowotnych dla mężczyzn. Ważne jest, aby mężczyźni byli świadomi wpływu, jaki ich stylu życia i zachowania może mieć na ich zdrowie.

Nasze badania wskazują, że Covid-19 może mieć silny wpływ na męską populację, a mężczyźni mogą być narażeni na większe ryzyko zachorowań i ciężkich powikłań. Dlatego ważne jest, aby mężczyźni byli bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i podjęli działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na Covid-19.

Aby skutecznie zapobiec szerzeniu się Covid-19 wśród męskiej populacji, ważne jest, aby mężczyźni przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, takich jak regularne ćwiczenia, zbilansowana dieta, unikanie palenia i nadmiernego spożywania alkoholu.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".