14 lipca 2023 r. Olympus Corporation, firma zajmująca się technologiami medycznymi, ogłosiła wyniki badań potwierdzające skuteczność implantu iTind™ w minimalnie inwazyjnej terapii, która daje trwałe ulgi w objawach przerostu gruczołu krokowego. Badanie wykazało, że pacjenci cieszyli się ustąpieniem dolegliwości przez co najmniej cztery lata.

Badanie długoterminowe wykazało, że zastosowanie procedury medycznej opartej na implantacji iTind przynosi znaczną i długotrwałą ulgę w dolegliwościach związanych z przerostem gruczołu krokowego. Zauważono poprawę wyników w skali IPSS, a także jakości życia pacjentów, ocenianych na podstawie skali IPSS-QoL w okresie od 6,6 roku po zakończeniu leczenia. [1]

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła pacjentom osobiste przyjście na przeprowadzenie testów funkcjonalnych po upływie >48 miesięcy obserwacji. Aby zaradzić temu problemowi, protokół został zmodyfikowany, aby można było gromadzić dane dotyczące długotrwałego złagodzenia objawów (w skali IPSS), poprawy jakości życia i konieczności wdrożenia ponownego leczenia za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych.

Nowa wersja:

Do długofalowego badania zapisanych zostało 50 pacjentów. Po 36 miesiącach obserwacji przeanalizowano 41 z nich, a po 48 miesiącach – wszystkich 50. Z powodu niedostępności lub wyłączenia z obserwacji, a także zgonów związanych z implantem iTind lub wymaganego ponownego leczenia chirurgicznego, udział w badaniu wzięło tylko 41 pacjentów.

Badanie potwierdziło skuteczność leczenia za pomocą implantu iTind. Wyniki wykazały znaczną poprawę redukcji objawów w skali IPSS o 45,3%, a także w skali IPSS-QoL o 45,1%, co zostało potwierdzone w okresie do 79 miesięcy po zabiegu (w obu przypadkach P<0,0001). Ponadto, nie zgłoszono żadnych późnych powikłań pooperacyjnych po 36 miesiącach obserwacji, a wskaźnik ponownego leczenia chirurgicznego wyniósł 4%, co oznaczało łączny wskaźnik ponownego leczenia w stosunku do wartości wyjściowych w okresie do 79 miesięcy wyniósł 11,1%.

Badanie było finansowane przez firmę Medi-Tate, podmiot w pełni zależny od Olympus Corporation.

[2] W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ostatnich badań nad implantem nitinolowym w leczeniu objawów dolnych dróg moczowych, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.olympus-europa.com, gdzie można znaleźć pełną wersję komunikatu prasowego.

[1] Ostatnie badania nad implantem nitinolowym w leczeniu objawów dolnych dróg moczowych zostały opublikowane w wersji elektronicznej 23 czerwca 2023 i ukazały się w czasopiśmie Minerva Urol Nephrol. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule autorstwa Amparore D, De Cillis S, Schulman C, Kadner G, Fiori C, Porpiglia F. – „Tymczasowy implant nitinolowy w leczeniu objawów dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego: wyniki po 48 miesiącach”.

[2] Aby zapoznać się z pełną wersją komunikatu prasowego, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej www.olympus-europa.com.

Pierwszy paragraf:

Olympus dostarcza wyjątkowe doświadczenia swoim klientom na całym świecie od ponad stu lat. Z pasją i innowacją tworzymy produkty i usługi, które zapewniają optymalne rezultaty. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej: www.olympus-europa.com.

Drugi paragraf:

Olympus wspiera swoich klientów, oferując im wyjątkowe produkty i usługi. Nasza kultura innowacji i wysokiej jakości pozwala nam dostarczać wymagającym klientom doskonałe wyniki. Zobacz, jak Olympus może Ci pomóc, odwiedzając naszą stronę: www.olympus-europa.com.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *