17 i 18 lipca 2023 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie będzie miało miejsce szkolenie dotyczące zarządzania placówką w sytuacji kryzysowej. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ będzie to pierwsza w Polsce inicjatywa skupiona na wypracowaniu najlepszych procedur postępowania w sytuacjach nagłych oraz przygotowaniu szpitali i personelu medycznego do pracy pod presją.

Szkolenie to będzie okazją do wymiany doświadczeń dla personelu medycznego i menedżerów szpitali, a także do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania szpitalem w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja ELNET wraz z Rambam School of Trauma & Mass Casualties oraz Szpitalami Pomorskimi mają wspólny cel: wzmocnienie zdolności polskiego systemu reagowania na możliwe zagrożenia poprzez szkolenie.

Wykorzystując doświadczenie ekspertów z izraelskiego szpitala Rambam w Hajfie, w celu zwiększenia wiedzy na temat urazów, sytuacji nagłych i sytuacji masowych ofiar, możemy poprawić system bezpieczeństwa w Polsce. Doświadczenie to pozwoli nam na lepsze przygotowanie się do sytuacji kryzysowych, takich jak działania wojenne, ataki terrorystyczne czy katastrofy naturalne, i zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom naszego kraju.

W Polsce w 2022 r. w izbach przyjęć lub SOR dostarczono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym blisko 3,8 mln osób – wzrost o 9,8% w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei liczba osób leczonych stacjonarnie wyniosła ponad 1,8 mln, co oznacza wzrost o 16,8% w porównaniu do 2021 roku. Ogółem, liczba osób, którym udzielono wsparcia medycznego w roku 2022 wzrosła aż o 12% w stosunku do 2021 r.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać wytyczne dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych, w tym proces wdrażania triage w przypadku masowych zdarzeń z wieloma poszkodowanymi o dużych ranach oraz wdrożenia zaawansowanego oprogramowania do zarządzania sytuacjami awaryjnymi. Będą również mieli okazję zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami dostosowanymi do realiów polskiej służby zdrowia, aby móc skutecznie zarządzać podobnymi sytuacjami. Prof. Michael Halberthal, dyrektor generalny szpitala Rambam, wraz ze swoim zespołem ekspertów, poprowadzi szkolenie skierowane do kadry zarządzającej szpitalami i oddziałami SOR z całej Polski.

Prof. Halberthal i jego zespół dostarczają szpitalowi w Wejherowie niezbędnych narzędzi i wsparcia w celu optymalizacji planowanej rozbudowy oddziału ratunkowego. Wejherowo, znane z licznych atrakcji turystycznych, co roku przygotowuje się na sezonowe wzrosty liczby wypadków i osób poszkodowanych, którymi szpital musi się zająć.

„Projekt ten jest kolejnym przykładem praktycznej współpracy polsko-izraelskiej opartej na wspólnych potrzebach i wartościach. Izraelskie podejście do zarządzania kryzysowego opiera się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych, takich jak przygotowanie instytucji, personelu i obywateli na każdy możliwy scenariusz. Izraelczycy mają wypracowany szereg sprawdzonych w kryzysowych sytuacjach rozwiązań, którymi dzielą się z ekspertami na całym świecie” – podkreśla Marta Kubica, prezes Fundacji ELNET, która odpowiada za wizytę izraelskich lekarzy w Wejherowie.

Misją Fundacji ELNET jest angażowanie się w procesy wspierania wielostronnych relacji pomiędzy Europą a Izraelem. Nasze działania skupiają się na zachęcaniu do współpracy w różnych dziedzinach, takich jak technologie, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, prawo i wielu innych.

Fundacja ELNET jest wiodącą organizacją na rzecz wzmacniania stosunków między Europą a Izraelem. Nasze działania skupiają się na propagowaniu współpracy w wielu dziedzinach, w celu zwiększenia właściwego bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

ELNET jest zaangażowana w wiele inicjatyw i programów, które promują współpracę między Europą i Izraelem. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczenia, koncentrujemy się na promowaniu współpracy w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i technologia. Dążymy do wzmacniania i umacniania wielostronnych relacji pomiędzy oboma regionami.

„Dwukrotnie brałem udział w wyjazdach studyjnych do Izraela dotyczących kwestii bezpieczeństwa medycznego organizowanych przez ELNET. Jestem pod wrażeniem organizacji i przygotowania szpitala Rambam na wypadek zdarzeń masowych. Cieszę się, że po roku prac nad projektem organizacji szkolenia w Polsce, będzie można je przeprowadzić w wejherowskim szpitalu” – mówi dr Marek Rutka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Sytemu Ratownictwa Medycznego, członek Sejmowej Komisji Zdrowia.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *