„Zdrowie dzieci i młodzieży to kluczowy obszar rozwoju społeczeństwa. To inwestycja, która dotyczy każdego z nas. To perspektywa zdrowia, która wymaga kompleksowej analizy w trzech podstawowych kierunkach: dynamiki zmieniających się trendów, w tym technologii, dobrostanu psychicznego i systemu dopasowanego do najmłodszych, do generacji multitasking” – mówi Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo, organizatora kongresu.

I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży odbędzie się, aby skoncentrować się na tych wyzwaniach i wprowadzić zmiany. Hasłem przewodnim kongresu jest „EDUKACJA – DZIAŁANIE – KURS NA PRZYSZŁOŚĆ”. W trakcie tego wydarzenia, eksperci i przedstawiciele rządów będą omawiać i wypracowywać konkretne narzędzia, które wspierają osiągnięcie celów w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym.

Kongres będzie miał na celu przedstawienie i zbadanie najlepszych praktyk oraz nowoczesnych narzędzi, które ułatwią zmiany w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie tworzyć nowe pomysły. Dzięki temu, Kongres będzie miał niesamowitą okazję do wypracowania wspólnych rozwiązań w celu poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

Kongres będzie także szansą na przedstawienie nowatorskich podejść do edukacji i działań prewencyjnych, które będą wykorzystywane w celu poprawy zdrowia publicznego. Inicjatywy te będą skoncentrowane na długoterminowej poprawie zdrowia dzieci i młodzieży, którzy są przyszłością naszego społeczeństwa.

Młodzież na całym świecie jest narażona na szereg wyzwań związanych ze zdrowiem, w tym otyłość i nadwagę, problemy zdrowia psychicznego, choroby przewlekłe, a także dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Aby walczyć z tymi wyzwaniami, potrzebny jest szeroki zakres działań ze strony przedstawicieli rządu, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży. Aktywne uczestnictwo młodzieży jest niezbędne, aby skutecznie radzić sobie z problemami zdrowia współczesnych dzieci i młodzieży.

Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży okaże się wyjątkowym forum do wymiany myśli i pomysłów dotyczących długofalowego planowania strategicznego w ochronie zdrowia. W tym czasie eksperci różnych dziedzin będą współpracować, aby wypracować optymalną wizję zapewniania zdrowia dla wszystkich pokoleń. Uczestnictwo w kongresie to ważny krok w kierunku budowania #zdrowychprzyszłości dla wszystkich.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *