Eksperci zajmujący się diagnostyką i terapią chorób neurologicznych podkreślili, że pacjenci mają już dostęp do skutecznych i nowoczesnych leków, jednak by móc skutecznie walczyć z rosnącym wskaźnikiem zapadalności na choroby neurologiczne, istnieje konieczność zmiany systemu lecznictwa neurologicznego oraz zwiększenia finansowania tego obszaru z budżetu.

Specjaliści w dziedzinie neurologii są zgodni co do tego, że liczba pacjentów chorujących na schorzenia neurologiczne będzie z roku na rok rosła. Dyskusja na temat zwiększenia diagnostyki i opieki neurologicznej pokazała, że tego typu usługi będą konieczne, aby zapewnić starzejącemu się społeczeństwu należytą opiekę. Dodatkowo zmiany cywilizacyjne i degradacja środowiska naturalnego przyczyniają się do tego, że choroby neurologiczne występują coraz częściej również u osób młodych.

Zdaniem prof. Aliny Kułakowskiej, zastępczyni kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wzrost liczby pacjentów neurologicznych paradoksalnie wynika też z postępu neurologii. „Mamy coraz lepsze narzędzia i metody diagnostyczne, poza tym żyjemy coraz dłużej, więc rośnie liczna pacjentów z chorobami wynikającymi z wieku, głównie to udary mózgu i choroby neurozwyrodnieniowe jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona” – wskazała.

Według prognoz prof. Kułakowskiej, w 2040 roku liczba osób chorujących na Parkinsona osiągnie 12 milionów, co oznacza dwukrotny wzrost względem obecnej sytuacji. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian w celu zapewnienia skuteczniejszego leczenia chorób neurologicznych. W 2021 roku Polskie Towarzystwo Neurologiczne wydało raport, który zawiera rekomendacje dotyczące usprawnienia opieki neurologicznej.

„Raport i rekomendacje są nadal aktualne” – zaznaczyła ekspertka. 

„Ważne jest również przesunięcie ciężaru pracy z oddziałów neurologicznych do ambulatoriów” – dodała prof. Kułakowska. 

1. Głównym celem wskazanych przez Prof. Monikę Adamczyk-Sowę rekomendacji jest zwiększenie znaczenia neurologii w systemie ochrony zdrowia oraz wzrost finansowania i wyceny.

2. Przewodnicząca Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego podkreśliła, że wydarzyło się wiele dobrego w neurologii, jeśli chodzi o dostępność programów lekowych.

3. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia neurologii, ważne jest zwiększenie finansowania i wyceny w systemie ochrony zdrowia.

4. Aby zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości usług neurologicznych, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i wyceny neurologii.

„Zwłaszcza widać to na przykładzie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, dla których poszerzony został program lekowy w listopadzie 2022 r. o nowoczesne leki wysokiej skuteczności takie jak ozanimod, ponesimod i ofatumumab, zaś w lipcu br. na liście leków w znalazły się również okrelizumab i kladrybina” – wyjaśniła. Przypomniała, że złagodzone zostały również warunki przejścia do leczenia drugiej linii.

Prof. Adamczyk-Sowa podkreśla, że dzięki wprowadzonym zmianom programów lekowych, pacjenci neurologiczni otrzymują lepszy dostęp do nowoczesnych terapii.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne zaleca stosowanie skutecznych i nowoczesnych terapii, które mają zapewnić pacjentom z chorobami neurologicznymi lepszy dostęp do leczenia.

Profesor Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, zauważyła, że dzięki zastosowaniu rekomendacji PTN, programy lekowe zostały zmodyfikowane na korzyść pacjentów.

Prof. Adamczyk-Sowa wyjaśniła, że zmiany w programach lekowych są szansą dla pacjentów z chorobami neurologicznymi, szczególnie dla tych z chorobami rzadkimi, które wymagają indywidualnego podejścia do terapii.

Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, pacjenci z chorobami neurologicznymi mają dostęp do nowoczesnych terapii, które mogą zapewnić im lepsze i szybsze wyniki leczenia.

Prof. Kostera-Pruszczyk stwierdziła, że dzięki modyfikacjom programów lekowych, tych 40 procent chorób neurologicznych, które dotyczą pacjentów z chorobami rzadkimi, będzie miało znacznie lepszy dostęp do skutecznego leczenia.

Konsultacje z Polskim Towarzystwem Neurologicznym pozwoliły na stworzenie programów lekowych, które są ulepszone i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Prof. Adamczyk-Sowa wyjaśniła, że dzięki wprowadzonym zmianom w programach lekowych pacjenci z chorobami neurologicznymi będą mieli znacznie lepszy dostęp do nowoczesnych terapii i lepszych wyników leczenia.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne wystosowało rekomendacje dla programów lekowych w celu zapewnienia pacjentom z chorobami neurologicznymi dostępu do nowoczesnych terapii.

Profesor Anna Kostera-Pruszczyk dostrzegła wpływ rekomendacji PTN na modyfikacje programów lekowych, dzięki czemu pacjenci z chorobami rzadkimi mają dostęp do skutecznych terapii.

„Przykładem może być dystrofia mięśniowa Duchenne’a. To bardzo rzadka choroba (ok. 30 przypadków rocznie), która dotyka małych chłopców i jest bardzo trudna w kategoriach terapeutycznych” – podała prof. Kostera-Pruszczyk. Dodała, że jest ona skutecznie leczona atalurenem, który od marca 2022 r. dostępny jest w refundacji. „To lek, który w znaczący sposób przedłuża okres, kiedy chłopcy poruszają się samodzielnie. To również jedyny lek, który oprócz sterydów pozwala na przedłużenie sprawności tych małych pacjentów” – wyjaśniła ekspertka. 

Prof. Kostery-Pruszczyk zwróciła uwagę na to, że tylko jeden na dziesięciu chłopców otrzymuje ten lek. Niemniej jednak wyniki z grupy 300 pacjentów wskazują, że ciągłe leczenie tym lekiem może poprawić stan chorych, w tym chronić ich funkcje mięśni oddechowych. Zdaniem prof. Kostery-Pruszczyk kontynuowanie leczenia u dorosłych pacjentów może mieć pozytywny wpływ na ich stan zdrowia.

Prof. Kostery-Pruszczyk wskazała, że stosunkowo niewielka liczba chłopców otrzymuje ten lek. Jednocześnie jednak wyniki obserwacji 300 pacjentów potwierdzają, że leczenie ciągłe tym lekiem może wpłynąć na poprawę stanu chorych, uchronić ich przede wszystkim przed problemami z oddychaniem. Zdaniem prof. Kostery-Pruszczyk leczenie dorosłych może okazać się skuteczne w ratowaniu ich zdrowia.

„Mamy dorosłego dwudziestoletniego pacjenta, który dzięki temu lekowi nadal chodzi samodzielnie, tymczasem bez tego leku pacjenci w wieku maksymalnie 12 lat skazywani są na wózek” – powiedziała. 

Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podkreślał konieczność stworzenia lepszych warunków do sprawnego przechodzenia pacjentów neurologicznych z poradni dziecięcych do poradni dla pacjentów dorosłych.

Dyskutując o konieczności stworzenia warunków do skutecznej zmiany poradni neurologicznych dla dzieci i dorosłych, prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podkreślił wagę tego problemu.

„To są dwa odrębne światy, pacjent niepełnoletni korzysta z bardzo dobrej opieki pediatrów dziecięcych, a po osiągnięciu pełnoletności musi ponownie od nowa wchodzić do systemu, często szukać właściwych placówek” – zauważył.

Uważa, że wprowadzenie specjalistycznych kompleksów dla pacjentów z chorobami rzadkimi byłoby korzystne, ponieważ mogłyby one zapewnić im opiekę przez całe życie. Te kompleksy składałyby się z centrum koordynacji, w którym lekarz rodzinny mógłby pełnić rolę osoby zarządzającej wszystkimi aspektami opieki. Dodatkowo, zespół specjalistów miałby dostęp do najnowszej wiedzy medycznej i technologii, aby zapewnić pacjentom najwyższy poziom opieki i leczenia.

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wskazała na konieczność zrewidowania systemu opieki nad pacjentami neurologicznymi, szczególnie w przypadku rzadkich zespołów padaczkowych, które są trudne do leczenia i wymagają terapii spersonalizowanej. 

Ekspertka zwraca uwagę, że chociaż dostęp do najnowszych leków jest relatywnie dobry, to wciąż niedostatecznie wykorzystywane są skuteczne terapie dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, co pozbawia ich możliwości skorzystania z personalizowanej opieki medycznej.

Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, kierownik I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przewodniczącej Krajowej Rady ds. Neurologii, zaznaczyła, że choć pozytywne zmiany w leczeniu są widoczne dzięki nowym terapiom, to w wielu przypadkach prawo nie wywiązuje się z oczekiwań, takich jak wymóg jednego etatu na terapię nawet, gdy pacjentem jest jedna osoba. Niekorzystnie wpływa to na efektywność działań, a do tego dochodzą jeszcze zbyt duże obciążenia biurokratyczne, co wpływa na pogłębienie niedoboru kadrowego.

Większość ekspertów zgodziła się, że problem w neurologii można rozwiązać poprzez zwiększenie nakładów finansowych, aby zwiększyć liczbę specjalistów w tej dziedzinie oraz personelu pomocniczego. Dodatkowo, Joanna Syta sugeruje wykorzystanie telemedycyny, podobnie jak w kardiologii i onkologii, jednak wymaga to zmiany przepisów ustawowych, które są aktualnie omawiane w Ministerstwie Zdrowia.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *