Program pilotażowy kompleksowej rehabilitacji, który umożliwia osobom z niepełnosprawnością podjęcie lub powrót do pracy, okazał się wysoce skuteczny – wyjaśnia Prawo.pl. Jego uczestnicy odnotowali wzrost liczby osób pracujących o 30% po upływie 2 lat od zakończenia programu, w porównaniu do 3 miesięcy wstecz.

Od 2018 roku, PFRON wprowadził pilotażowo nowy model rehabilitacji, który okazał się skuteczny w zapewnieniu stabilności zatrudnienia. Z dumą możemy stwierdzić, że to właśnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stał za wypracowaniem i wdrożeniem tego modelu.

PFRON ma zabezpieczone środki na realizację programu jeszcze przez najbliższy rok. Fundusz liczy na to, że po zakończeniu pilotażu uda się na stałe wpisać program do ustawy, aby mógł on funkcjonować w przyszłości.

Rehabilitacja kompleksowa to proces, którego celem jest umożliwienie osobom dotkniętym skutkami urazu, choroby, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, ponownego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Działania rehabilitacyjne skupiają się na wszechstronnym wsparciu, obejmującym zarówno terapię leczniczą, zawodową, jak i społeczną.

„Wszystkie te elementy rehabilitacji muszą być realizowane w programie, który stawia na multidyscyplinarność. Jego clou stanowi to, że osobę w programie wspiera zespół wielodyscyplinarny” – podkreśla Łukasz Żmuda, ekspert PFRON, cytowany przez Prawo.pl.

Program był realizowany w czterech Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej (ORK): w Grębiszewie, Nałęczowie, Wągrowcu i Ustroniu. Uczestnicy programu zostali podzieleni na dwa grupy – 615 osób z doświadczeniem zawodowym oraz 90 bez doświadczenia. Zespół składał się z lekarza specjalista medycyny fizykalnej rehabilitacji, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy, pielęgniarki i pozostałych.

Program kładł nacisk na kompleksowość rehabilitacji, dzięki czemu uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, która pozwoliła im na powrót do aktywności zawodowej. Przeprowadzone badania wykazały, że po ukończeniu programu, ponad połowa uczestników znalazła zatrudnienie.

„Osiągnęliśmy w pilotażu efekt, o który chodziło nam od samego początku, czyli efekt stabilnego zatrudnienia. Po trzech miesiącach od zakończenia udziału w programie pracę miało 39 proc. uczestników. Po dwóch latach odsetek ten znacznie wzrósł – do 69 proc.” – podkreślił Łukasz Żmuda.

1. Rehabilitacja kompleksowa polega na wprowadzeniu zmian w kwalifikacjach zawodowych osób niepełnosprawnych.

2. W ramach procesu rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie w zakresie dostosowania do sytuacji na rynku pracy.

1. Rehabilitacja kompleksowa jest szansą na różnorodne zmiany w kwalifikacjach zawodowych osób niepełnosprawnych, dając im możliwość uczestniczenia w rynku pracy.

2. Podczas procesu rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne mają okazję skorzystać z różnych form wsparcia, aby dostosować się do wymagań stawianych przez rynek pracy.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *