Dostęp do czynników krzepnięcia dla pacjentów z hemofilią w Polsce jest wsparciem zapewnianym przez Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy, który został zatwierdzony na kolejne cztery lata do dnia 17.11.2023. Ten program zapewnia chorym na hemofilię i ich rodzinom stały dostęp do odpowiednich ilości czynników krzepnięcia, przez całą dobę, 365 dni w roku. Dzięki temu, chorzy na hemofilię mogą mieć zapewnione skuteczne leczenie nagłych i samoistnych krwawień o trudnym do przewidzenia przebiegu.

Podczas konferencji przedstawiono skomplikowany problem choroby hemofilii oraz wyjaśniono niezbędność Narodowego Programu leczenia tej choroby. Goście specjalni zwrócili uwagę na zalety takiego Programu, w tym na konieczność poszerzenia zasięgu ośrodków leczenia oraz wykorzystanie dostaw domowych dla pacjentów w ciężkim stanie. Dodatkowo omówiono system e-Hemofilia, który ułatwi pacjentom dostęp do opieki medycznej. Na zakończenie, eksperci zostali wyróżnieni honorowymi podziękowaniami za swoje zaangażowanie w leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *