Beneficjentami są: Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,  Wielkopolskie Centrum Pediatrii oraz Ortopedyczno–Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu.

Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt, który w znaczący sposób przyspieszy, usprawni i polepszy diagnostykę pacjentów. Szpital Miejski im. J. Strusia, który otrzymał ponad 21 mln zł, zakupi robot chirurgiczny da Vinci do operacyjnych zabiegów urologicznych oraz rezonans magnetyczny. Wielkopolskie Centrum Onkologii przeznaczy blisko 11-milionową dotację na zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych – cyklotron dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w WCO. Radioizotopy wykorzystywane są w badaniach PET. 

Z kolei Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii zakupi nowoczesny sprzęt do diagnostyki endoskopowej oraz system centralnego monitorowania pacjenta OIOM. Centrum Pediatrii doposaży Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, a Centrum Medyczne HCP zakupi sprzęt medyczny służący do diagnostyki obrazowej – dwa aparaty USG, aparat RTG, a także angiograf i tomograf komputerowy. Z unijnych pieniędzy Szpital Kliniczny im. W. Degi zakupi m.in. nowoczesny, specjalistyczny ambulans do transportowania dzieci po ciężkich zabiegach operacyjnych.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, podpisując umowy z dyrekcjami szpitali, podkreślił, że kwota unijnego wsparcia finansowego jest bezprecedensowa.

„Podpisujemy umowy z podmiotami z różnych sfer nadzoru, od szpitala klinicznego, przez miejski, szpitale będące pod nadzorem samorządu województwa, po jednostkę prywatną. To całe spektrum poznańskiej opieki szpitalnej” – podkreślił. Jak dodał, wszystkie placówki, które otrzymały wsparcie, łączy kryzys, który nastąpił w opiece zdrowotnej w wyniku pandemii COVID-19 i konieczność podjęcia działań naprawczych. 

Według Marszałka wielkopolskie szpitale borykają się z problemami, które wynikają nie tylko ze zużycia zasobów materialnych, ale również długu zdrowotnego i nawarstwiających się w związku z nim problemów zdrowotnych pacjentów.

„Dziś trzeba przyspieszyć procedury i dać im szansę na szybszą diagnostykę” – argumentuje Marek Woźniak.  

Komisja Europejska przygotowała instrument finansowy REACT-EU, umieszczając go pomiędzy dwoma unijnymi budżetami – tym, który się kończy, czyli na lata 2014-2020 i tym, który się zaczyna, czyli na lata 2021-2027.

Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł. Skorzystają z tego instrumentu w sumie 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski, które otrzymają ponad 102 mln zł na działania naprawcze po COVID-19.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *