Udział w konkursie wziąć mogą: miasta, gminy, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niekierujące się osiągnięciem zysku. Co ważne, warunkiem przystąpienia do konkursu jest także posiadanie członkowstwa w stowarzyszeniu – Toruń jest członkiem SZMP od 1993 r.

Wyżej wymienione podmioty otrzymać mogą dofinansowanie programów o tematyce ustalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W 2022 r. są to:

1. Zdrowie w każdym wieku;
2. Zdrowie i środowisko.

Zachęcamy realizatorów projektów wpisujących się w powyższe zakresy tematyczne do udziału w konkursie, dzięki któremu, poza korzyścią finansową, będą mieli okazję promować na szczeblu krajowym zarówno swoją placówkę/organizację, jak i realizowane działania (patrz regulamin konkursu).

Wnioski konkursowe w wersji papierowej oraz elektronicznej należy składać w sekretariacie Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia – koordynatora lokalnego Projektu Zdrowe Miasta (ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, pokój nr 10; e-mail: wzips@um.torun.pl)
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia br. godz. 14.00.

Do pobrania TUTAJ.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *