Kiedy diagnoza nowotworowa jest postawiona, może ona wywoływać silny stres i obawy zarówno u samego pacjenta, jak i jego bliskich. Badania wykazały, że ryzyko samobójstwa wśród pacjentów onkologicznych może być zdecydowanie wyższe niż w przypadku populacji ogólnej. Dlatego ważne jest, aby przy planowaniu leczenia wziąć pod uwagę stan psychiczny pacjenta i oferować mu wsparcie w trudnych chwilach.

Metaanaliza 28 niezależnych badań naukowych, obejmujących łącznie 22 miliony pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, wykazała, że osób z takim rozpoznaniem jest 85% więcej ryzyka samobójstwa niż w przypadku populacji ogólnej. Wykazano również, że wiek w momencie rozpoznania, stadium raka i jego umiejscowienie mają znaczący wpływ na to ryzyko.

„Jak można było intuicyjnie podejrzewać, im gorsza prognoza, tym ryzyko samobójstwa było wyższe – nawet 4 razy – niż w populacji ogólnej. Znaczenie miał też etap choroby, na którym została rozpoznana (im większe zaawansowanie tym większe ryzyko samobójstwa), a także cechy demograficzne i społeczne. Np. fakt pozostawania w związku małżeńskim ograniczał ryzyko, a z kolei niektóre grupy etniczne cechowały się wyższym ryzykiem, co najprawdopodobniej wiąże się organizacją systemu ochrony zdrowia w danym miejscu i brakiem ubezpieczenia” – mówiła dr n. med. Irmina Michałek z Zakładu Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, współautorka „Krajowego raportu o samobójstwach polskich pacjentów z chorobą nowotworową”.

Podczas Letniej Akademii Onkologii, organizowanej co roku przez Fundację im. dr. Macieja Higieny, była mowa o ryzyku samobójstwa wśród pacjentów onkologicznych. Z opublikowanego w Jama Network amerykańskiego badania wynika, że w grupie pacjentów w wieku od 25 do 49 lat najwyższe ryzyko występuje po 2 latach od rozpoznania choroby. Starszy wiek i bardziej zaawansowany etap raka w momencie wykrycia choroby także wiążą się z wyższym ryzykiem samobójstwa w ciągu dwóch pierwszych lat leczenia.

By złagodzić skutki tego ryzyka, Fundacja im. dr. Macieja Higieny aktywnie zachęca pacjentów do podjęcia leczenia psychologicznego i szeroko rozumianej terapii psychosocjalnej. Leczenie to ma na celu złagodzenie skutków depresji, lęku i innych objawów jakie często towarzyszą chorobie nowotworowej.

„Najwyższe ryzyko samobójstwa występowało w ciągu pierwszych 6 miesięcy od diagnozy, podczas których osoby, u których zdiagnozowano raka, były ponad 7-krotnie większe niż ryzyko samobójstwa w populacji ogólnej. Analiza wykazała, że starszy wiek, większe stadium zaawansowania i typy raka o złym rokowaniu i dużym obciążeniu objawami (np. nowotwory jamy ustnej i gardła, przełyku, żołądka, mózgu i innych układów nerwowych, trzustki, płuc i oskrzeli) wiązały się z większym ryzykiem samobójstwa w ciągu pierwszych 2 lat od rozpoznania. Po 2 latach większe ryzyko samobójstwa miały osoby z rakiem jamy ustnej i gardła oraz innymi nowotworami powodującymi długotrwałe pogorszenie jakości życia (np. rak piersi, macicy i pęcherza u kobiet oraz białaczka)” – czytamy w podsumowaniu badania. 

1. Zdrowy tryb życia – jedz zdrowe jedzenie, ćwicz regularnie i unikaj alkoholu.

2. Badania profilaktyczne – systematycznie badaj się, aby wykryć wszelkie niepokojące objawy i wykluczyć zagrożenie wczesnego wykrycia raka.

3. Wybierz odpowiedniego lekarza – szukaj specjalisty, który jest w stanie dostarczyć najlepsze wsparcie dla twojej choroby.

4. Nie ignoruj objawów – jeśli występują jakiekolwiek niepokojące objawy, od razu skontaktuj się z lekarzem.

5. Uzyskaj wsparcie – szukaj wsparcia społecznego od swojej rodziny i przyjaciół, aby pomóc Ci w radzeniu sobie z chorobą.

6. Skorzystaj z pomocy – jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym zespołem lekarzy, aby uzyskać najlepsze doradztwo.

Nowa wersja paragrafów:

1.Zacznij już dziś – wybierz zdrowy tryb życia, jedząc zdrowe jedzenie, ćwicząc regularnie i unikając alkoholu.

2. Przeprowadzaj regularne badania profilaktyczne – systematyczne badania są najlepszym sposobem wykrywania wszelkich niepokojących objawów i wykluczania ryzyka wczesnego wykrycia raka.

3. Skontaktuj się z odpowiednim lekarzem – znajdź specjalistę, który może zapewnić Ci najlepsze wsparcie w leczeniu choroby.

Od dawna wiadomo, że nawet w sytuacji, gdy wyniki badań są dobre, mogą wystąpić przeszkody w leczeniu, które doprowadzą do niekorzystnego rokowania. Wyniki badań PolSCa potwierdzają to obserwację. Konsekwencją tego jest to, że wszelkie działania zdrowotne związane z rakiem muszą być realizowane w sposób holistyczny, aby zagwarantować optymalne wyniki.

Badania PolSCa wykazały, że nawet w przypadku korzystnych wyników diagnozy, ryzyko niepowodzenia leczenia jest niestety wysokie. Co więcej, wyniki wskazują, że nawet dobre rokowania choroby nowotworowej nie są w stanie zagwarantować zadowalającego rezultatu. Dlatego też ważne jest, aby zadbać o kompleksowe podejście do leczenia raka, skupiając się nie tylko i wyłącznie na diagnozie.

Polskie badania (PolSCa) wykazały, że nawet w przypadku korzystnych rokowań, diagnoza raka może nie wystarczyć do uzyskania zadowalającego rezultatu. W szczególności, wyniki badań potwierdzają, że istnieje ryzyko, że pacjent nadal będzie podlegał zagrożeniu chorobowemu, nawet jeśli wyniki wykażą, że szanse na wyleczenie są wysokie. Z tego powodu, aby osiągnąć najlepszy rezultat, ważne jest, aby podejść do leczenia raka w sposób kompleksowy.

Badanie to zostało przeprowadzone w odniesieniu do 1,43 mln polskich pacjentów onkologicznych, u których w latach 2009-2019 wykryto pierwotny nowotwór złośliwy (z wyłączeniem nowotworów skóry, które nie były czerniakami). Chorzy ci mieli przynajmniej 15 lat. W ich przypadku odnotowano 830 śmierci samobójcze w tym okresie.

„Okazało się, że największe ryzyko było wśród pacjentów młodych, w wieku 15-39 lat, a takich chorych w badanej populacji było 50 tys. Wśród nich ryzyko odebrania sobie życia było 2,4 razy większe w porównaniu do ich rówieśników bez choroby nowotworowej. Jeszcze wyższe ryzyko samobójstwa było u kobiet z chorobą nowotworową w tej samej grupie wiekowej. Badania wykazały, że pacjentki w wieku 15-39 lat z rozpoznanym nowotworem odbierały sobie życie aż cztery razy częściej. Także młodzi mężczyźni w wieku 15-39 lat po rozpoznaniu nowotworu jądra wykazują 2,5 razy większe ryzyko samobójstwo. To niepokojące, tym bardziej, że ten nowotwór nie jest wyrokiem śmierci, ma wysoki wskaźnik przeżyć” – mówiła badaczka.

Profesor Jassem jest znanym onkologiem, który sam zmagał się z nowotworem. Opowiedział nam o swojej walki z chorobą i jak dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu znalazł skuteczną terapię. Mówił, że jeśli wykryta zostanie choroba nowotworowa, trzeba pamiętać, że nawet w trudnych sytuacjach zawsze istnieje szansa na wyzdrowienie.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu z zakresu onkologii, profesor Jassem postanowił zmierzyć się z wyzwaniem stawianym przez nowotwór. Poprzez ścisłą współpracę ze swoimi lekarzami i wykorzystanie wszystkich dostępnych, skutecznych metod leczenia, udało mu się wyzdrowieć. Profesor Jassem wierzy, że każdy pacjent, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, ma szansę walczyć i wygrać walkę z nowotworem.

Profesor Jassem uważa, że wiedza i doświadczenie są kluczem do sukcesu. Przypominając sobie o swojej własnej bitwie z nowotworem, twierdzi, że w razie wykrycia choroby nowotworowej należy aktywnie szukać informacji na temat możliwych metod leczenia i skorzystać z dostępnych środków, aby zmaksymalizować szanse na wyzdrowienie.

Profesor Jassem mówi, że choroba nowotworowa może być wygrana. Dzięki jego wierze, wiedzy i doświadczeniu, a także wsparciu lekarzy oraz skutecznym metodom leczenia, udało mu się pokonać nowotwór i odnieść sukces. Jego przesłanie jest optymistyczne: w trudnych chwilach zawsze istnieje szansa na wyzdrowienie.

Jeśli szukasz pomocy w radzeniu sobie z nowotworem, odwiedź Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Dzięki bezpłatnemu numerowi 800 080 164 w godzinach 18-22.00 możesz uzyskać wsparcie emocjonalne i poradę psychoonkologiczną od wykwalifikowanych wolontariuszy.

Również warszawska fundacja Rak’n’Roll oferuje wsparcie psychologiczne, za pośrednictwem infolinii 500 459 450, dostępnej w każdą środę w godzinach 19-21.00.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *