Najnowszy raport Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wykazał, że aż 94% dzieci i młodzieży w Polsce nie posiada wystarczających umiejętności ruchowych, takich jak bieganie, skakanie czy rzucanie piłką. Badanie przeprowadzone w zeszłym roku objęło ponad dwa tysiące uczniów z 17 podstawówek z całego kraju.

W ramach programu „WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” powstał raport, który stanowi trzecią odsłonę działań prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem programu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, szczególnie istotna w kontekście pogorszenia kondycji fizycznej, nasilonego przez okres pandemii COVID-19.

„Od 2021 r. realizujemy program >>WF z AWF<< i prowadzimy badania dotyczące kondycji fizycznej oraz podstawowych umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży. Diagnoza pokazuje, w zasadzie już trzeci rok z rzędu, że większość dzieci jest niesprawna ruchowo” – mówi prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Nasz badawczy projekt skupiał się na analizie fundamentalnych umiejętności ruchowych, które stanowią podstawę aktywności fizycznej i ułatwiają codzienne funkcjonowanie, takie jak bezpieczne poruszanie się po schodach. Wśród najczęściej wykorzystywanych umiejętności podczas aktywności fizycznej i różnych dyscyplin sportowych znajdują się: bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie (np. kopnięcie piłki).

W trakcie naszych badań skupiliśmy się na analizie tzw. fundamentalnych umiejętności ruchowych, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej i ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, takich jak bezpieczne poruszanie się po schodach. Do najczęściej wykorzystywanych umiejętności podczas aktywności fizycznej i różnych dyscyplin sportowych należą: bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie (np. kopnięcie piłki).

„W tej części badań nie sprawdzaliśmy, czy dziecko biega szybko czy wolno albo czy wysoko skacze. Skupiliśmy się na tym, czy w ogóle potrafi biegać, skakać, rzucać, chwytać i tak dalej. Okazało się, że w sumie ponad 90 proc. dzieci w Polsce nie posiada podstawowych umiejętności ruchowych. Są nieprzygotowane do tego, by podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną” – wskazuje rektor AWF w Warszawie.

Według niego, brak opanowania podstawowych umiejętności ruchowych w klasach I-III prowadzi do braku chęci do ćwiczeń w późniejszym okresie. Uczniowie czują się wykluczeni i uważają, że nauczyciel wymaga od nich zbyt dużo, co skutkuje zwolnieniami z WF-u i brakiem regularnej aktywności fizycznej.

Jednym z powodów tego problemu może być brak odpowiednio wyszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej, co może prowadzić do niewłaściwego prowadzenia zajęć.

„W klasach I-III mówi się często o tzw. spontaniczności. Dziecko ma spontanicznie biegać, skakać, cieszyć się zajęciami. To trochę tak, jakby pani na lekcji matematyki powiedziała: >>dzielcie, mnóżcie sobie, jak chcecie, bawcie się matematyką<<. Zarówno zajęcia matematyki, języka polskiego, jak również wychowania fizycznego powinny być odpowiednio prowadzone i ukierunkowane. I tak jak dziecko pod opieką nauczyciela uczy się czytać, pisać i liczyć, tak podczas zajęć wychowania fizycznego powinno się uczyć biegać i skakać” – podkreśla prof. Bartosz Molik.

AWF w Warszawie planuje wprowadzić dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, które będą skupiać się na rozwoju ruchowym dzieci podczas zajęć WF.

Celem tych studiów będzie nauka metod pracy nad rozwojem ruchowym dzieci w ramach zajęć WF, co ma przyczynić się do poprawy jakości nauczania wczesnoszkolnego.

„Jeśli pedagodzy mieliby takie studia, a nauczyciele wychowania fizycznego zostaną dodatkowo włączeni jako asysta do zajęć WF w klasach II i III szkoły podstawowej, jesteśmy w stanie zmienić aktualną fatalną sytuację” – ocenia rektor AWF.

„Było to związane z dynamicznym rozwojem cywilizacji. Komputery, telefony komórkowe spowodowały, że przestaliśmy się ruszać. Odbiło się to głownie na wytrzymałości, czyli wydolności krążeniowo-oddechowej” – mówi prof. Bartosz Molik.

„Nasze raporty pokazały, że z tego powodu aktywność fizyczna była na bardzo niskim poziomie” – dodaje rektor AWF.

Podkreśla się również, że spadek poziomu kondycji fizycznej młodych Polaków miał miejsce już w latach 90. XX w.

Niemniej jednak, prawdziwym problemem okazała się pandemia, która dodatkowo spowodowała izolację społeczną.

Stąd powstał pomysł aktywizacji dzieci i młodzieży, wprowadzony od 2021 r. w ramach programu „WF z AWF”. Program ten przyczynił się do powstania kilkudziesięciu tysięcy zajęć pozalekcyjnych, zwanych „Sport Klubami”, które odbywały się w całej Polsce. W ciągu lat 2021-23 wzięło w nich udział ponad 400 tys. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z podziałem na grupy wiekowe.

Rektor AWF w Warszawie podkreśla, że istotne jest kształtowanie nawyku regularnej, zdrowej aktywności fizycznej u uczniów, aby promować całożyciową aktywność, która będzie miała pozytywny wpływ w przyszłości.

„Dzieci nie mogą bać się ruchu, jest on naturalny niczym oddychanie” – mówi prof. Bartosz Molik.  


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *