Podobnie jak w innych aspektach życia, również w pracy chorzy na cukrzycę stają przed wyzwaniami. Jak wynika z raportu „Barometr Polskiej Diabetologii”, w miejscu pracy często brakuje podstawowej wiedzy o cukrzycy, jak np. jak postępować w przypadku spadku glikemii. Aby diabetycy mogli pełnić aktywną rolę na rynku pracy, ważne jest, aby pracodawcy posiadali odpowiednią wiedzę na temat tej choroby i jej wpływu na osoby dotknięte nią. Dzięki temu diabetycy będą mogli czuć się komfortowo w miejscu pracy, a choroba nie będzie stanowiła dla nich przeszkody.

Raport „Barometr Polskiej Diabetologii” wskazuje, że większość diabetyków (64,4 proc. badanych) decyduje się na wykonywanie pracy zawodowej. Aby jednak zapewnić im bezpieczne i komfortowe miejsce pracy, ważne jest, aby pracodawca i współpracownicy byli świadomi, jakie są skutki cukrzycy oraz jak postępować w sytuacjach nagłych spadków poziomu glikemii. Z roku na rok liczba chorych z cukrzycą wzrasta, dlatego też ważne jest aby pracodawcy dostosowali się do zmieniających się potrzeb osób chorych.

„W Polsce około 3 mln osób choruje na cukrzycę, a dynamika zachorowań jest taka, że za sześć lat 5 mln osób w naszym społeczeństwie to będą osoby z cukrzycą. A to oznacza, że każdy z nas zetknie się z tą chorobą” – zauważyła podczas konferencji prasowej Marta Rosińska, dyrektor generalna Roche Diabetes Care, firmy, która jest inicjatorem raportu.  

Diabetycy mogą wykonywać wiele zawodów, o ile utrzymują stabilny poziom glikemii, jednak niektóre prace mogą być przez nich unikane ze względu na wyższe wymagania zdrowotne. Przykładowo, zawody takie jak kierowanie pojazdów, lotnictwo, ratownictwo, prace na wysokościach, przy maszynach w ruchu, w hutnictwie i górnictwie, ze względu na ich niebezpieczny charakter, zalecane są przede wszystkim dla osób zdrowych.

Osoby z cukrzycą są zazwyczaj bardzo zaangażowane w swoją pracę. Często są w stanie pogodzić wymagania wynikające z choroby z realizacją obowiązków. Dlatego pracodawcy mogą liczyć na to, że tacy pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i wysoką produktywnością. Osoby z cukrzycą są samodzielne, odpowiedzialne, a także znają swoje ograniczenia, dzięki czemu nie zabierają pracodawcy zbyt wiele czasu na organizację ich pracy.

Osoby z cukrzycą są sumienne i zaangażowane w to, co robią. Ich systematyczność, odpowiedzialność i samodyscyplina czynią je wartościowymi pracownikami. Ich samodzielność i zdyscyplinowane podejście do obowiązków oznacza, że są w stanie dopasować się do wymagań firmy i spełnić swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Wszystko to sprawia, że są cennymi członkami zespołu, których pracodawcy powinni doceniać.

„Ponad 15 proc. pracowników naszej firmy stanowią osoby z cukrzycą typu 1 (…).  Nie tylko są to bardzo zaangażowani pracownicy, ale też mamy dużą przyjemność z pracy z nimi. Mamy też okazję bezpośrednio zbierać opinie, czego osoby z cukrzycą potrzebują. Ponadto zwiększamy świadomość tej choroby wśród innych pracowników. To jest kolejny element, który uwrażliwia nas na tę chorobę” – podkreśliła dyrektor generalna Roche Diabetes Care.

Badania pokazują, że aż 70% pracowników z cukrzycą nie skorzystało nigdy z zwolnienia. Wiele z nich wiąże się ze swoim stanem zdrowia z czysto ekonomicznymi względami, przeważnie z powodu niskich zarobków. Nie można zapominać, że pracodawcy korzystają z tego, że pracownicy nie biorą zwolnień i z tego powodu ucierają na zdrowiu.

Należy zwrócić uwagę na pracowników z cukrzycą, którzy nie korzystają z zwolnień, mimo że powinni. Wielu z nich waha się, ponieważ opłaty za leczenie są wysokie. Pracodawcy powinni wyciągnąć wnioski i zagwarantować pracownikom z cukrzycą odpowiednie wsparcie finansowe, aby mogli skorzystać z zwolnienia, gdy to konieczne.

Dr n. o zdr. Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, wyjaśniła, że leczenie i zapobieganie chorobie może kosztować nawet 400-800 zł miesięcznie, a dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe 10 dni urlopu bez utraty wynagrodzenia. Jest to istotne, ponieważ dla wielu diabetyków wynagrodzenie może być jedynym źródłem utrzymania całej rodziny.

Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, zaznaczył, że wykształcenie, doświadczenie i umiejętności są najważniejszymi czynnikami, które powinny mieć wpływ na rekrutację. Według niego, wszelkie choroby, w tym cukrzyca, nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do zatrudnienia. Prawidłowe rozwiązania pozwolą osobom z cukrzycą na łatwiejsze radzenie sobie w środowisku zawodowym.

„To są bezcenne osoby dla naszej gospodarki. Ważne tylko, by właściwie o nie zadbać, by chciały angażować się” – podsumował.

Przedstawiciel reprezentujący pracodawców powiedział, że konieczne jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących osób chorych na cukrzycę i inne choroby przewlekłe. Muszą one zostać uwzględnione w układach zbiorowych pracy.

Ustanowienie odpowiedzialnej osoby w miejscu pracy jest kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ponieważ ich zdrowie jest najważniejsze.

Badania wykazały, że pracodawcy mają pozytywny stosunek do zatrudniania osób chorych na cukrzycę, jednakże niewielu z nich oferuje udogodnienia dla osób chorych. Co gorsza, większość z nich zmuszona jest do zmiany pracy, co wiąże się z koniecznością ukrywania stanu swojego zdrowia.

Stwierdzono, że obecne przepisy dotyczące osób chorych na cukrzycę i inne choroby przewlekłe muszą zostać zmienione i uwzględnione w układach zbiorowych pracy, aby zapewnić im wyższy poziom bezpieczeństwa.

Warto przyznać się do choroby, ponieważ może to pomóc w wykonywaniu pracy. W rzeczywistości, jak wykazało badanie, otwarcie mówienie o chorobie może zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia. Z drugiej strony, konieczne jest, by pracodawcy byli bardziej zaangażowani w tworzenie odpowiednich środowisk pracy dla osób chorych. Pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom środki, które umożliwią im efektywne wykonywanie obowiązków. Ponadto, postawienie na pracowników z problemami zdrowotnymi może przyczynić się do większej wydajności oraz wsparcia wśród pracowników.

„Chorzy z cukrzycą mają swoje doświadczenia. Te osoby, które mogą nie przyznawać się do choroby w miejscu pracy to być może osoby, które wcześniej zderzyły się z dyskryminacją i z niezrozumieniem” – podkreśliła dr n. o zdr. Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Dodała, że wielu pacjentów nie otrzymuje wystarczających warunków do zrozumienia i akceptacji ich choroby. Wielu z nich wstydzi się otwarcie przyznać do swojego stanu zdrowia i ukrywa swoją diagnozę. Jednak takie działanie nie jest w interesie ani chorego, ani jego pracodawcy.

Aby wszystkie strony odniosły korzyść, ważne jest, aby pracodawcy i współpracownicy zrozumieli i akceptowali chorobę. Uświadomienie pracowników i otoczenia o chorobie diabetyka umożliwi choremu czucie się bezpieczniej oraz ułatwi mu uzyskanie pomocy w przypadku hipoglikemii.

Po drugie, jeśli pracownik nie chce dzielić się swoją chorobą z bliskimi, a szczególnie z przyjaciółmi w pracy, może się zdarzyć, że nikt nie będzie w stanie mu pomóc w razie potrzeby. Diabetycy często odczuwają podręcznikowe symptomy niskiego poziomu glikemii, takie jak drżenie rąk, nerwowość, zawroty głowy, osłabienie, uczucie głodu, ból głowy, mrowienie skóry twarzy, problemy z koncentracją, dezorientacja, uczucie zimna, szybkie bicie serca, wesołkowatość, niewyraźna mowa, a nawet utrata świadomości. Przy pomocy bliskich osób w pracy diabetyk może mieć szansę na szybką pomoc w postaci podania napoju słodzonego lub glukagonu w przypadku utraty świadomości. Dlatego ważne jest, aby pracownicy wiedzieli o chorobie swojego kolegi – wtedy będą mogli szybko zareagować.

Umożliwmy pracownikom z cukrzycą sprawne funkcjonowanie

Dr Stepanow dodała, że konieczne jest tworzenie zespołów ds. zdrowia, które będą monitorować stan zdrowia pracowników i udzielać odpowiedniego wsparcia. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom z cukrzycą wystarczającą ilość czasu i przestrzeni, aby mogli w czasie pracy zadbać o swoje zdrowie. Zespoły ds. zdrowia powinny także zapewniać wsparcie dla pracowników z cukrzycą, które pozwoli im na sprawne funkcjonowanie w miejscu pracy.

Stwórzmy zespół ds. zdrowia

Ponadto pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom dostęp do wsparcia, wiedzy i edukacji dotyczących cukrzycy. Wszystko to pozwoli zminimalizować wypalenie zawodowe i zapobiec konfliktom w miejscu pracy. Zespół ds. zdrowia powinien skupiać się na kwestiach ochrony zdrowia i wspierać pracowników w zakresie edukacji i zarządzania chorobą.

Edukujmy pracowników i pracodawców

Dr Stepanow zaznaczyła, że edukacja na terenie miejsca pracy jest niezbędna, aby pracownicy i pracodawcy zrozumieli, jak ważne jest zdrowie pracowników i jakie są potrzeby osób chorujących na cukrzycę. Pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom dostęp do informacji i wsparcia, które pozwolą im lepiej radzić sobie z chorobą w miejscu pracy.

„To nie są zmiany rewolucyjne. To nie wymaga przeorganizowania całego zakładu pracy (…). Powinniśmy być bardziej elastyczni, jeśli chodzi o harmonogram czasu pracy – przede wszystkim zapewnić dłuższą przerwę obiadową, stworzyć miejsce, gdzie można przyrządzić ciepły posiłek. Można by też dołożyć temat cukrzycy do szkoleń BHP, zorganizować spotkanie z dietetykiem czy edukatorem diabetycznym. To naprawdę nie są skomplikowane rzeczy” – wyliczyła Marta Rosińska.

Najnowszy raport „Barometr Polskiej Diabetologii” został przygotowany na podstawie badania online (CAWI) w październiku, przeprowadzonego przez agencję Inquiry. W sondażu wzięło udział 1610 osób w przedziale wiekowym 18-70 lat, w tym 600 osób z diagnozą cukrzycy.

Raport „Barometr Polskiej Diabetologii” opiera się na badaniu online (CAWI) przeprowadzonym przez agencję Inquiry w październiku. Badanie wzięło udział 1610 osób w wieku 18-70 lat, z czego 600 zostało zdiagnozowanych jako diabetycy.

Źródło:

Centrum Informacji Oświatowej Portalu edukacyjnego, https://www.ciop.pl/

Źródła:

Centrum Informacji Oświatowej Portalu edukacyjnego, https://www.ciop.pl/
Ponadto, strona internetowa https://www.ciop.pl/ zawiera szczegółowe informacje na temat działalności CIOP.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *