Jak chronić się przed demencją – dbając o słuch

Jak chronić się przed demencją – dbając o słuch

Kłopoty ze słuchem dotykają w Polsce aż trzecią część ludności, w tym dużą grupę dzieci i młodzieży oraz osoby starsze. Na świecie sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdyż do 2050 roku liczba osób z tego typu problemami ma wzrosnąć do ponad 2,5 miliarda. Nieleczone lub niedostatecznie leczone kłopoty ze słuchem są poważnym zagrożeniem dla zdrowia mózgu, […]

Read More