„Wspólne działania są niezbędne, żeby lepiej, skuteczniej wdrażać rozwiązania telemedyczne. Stowarzyszenie Polish Telehealth Alliance skupia podmioty działające w branży i promuje rozwiązania. Chcemy być parterem dla Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wdrażania telemedycyny” – podkreślał Jerzy Szewczyk, prezes zarządu Pro-PLUS.

Telemedycyna obejmuje wiele aspektów leczenia: od teleporad i zdalnego wystawiania recept po skomplikowane monitorowanie kardiologiczne, położnicze, aż do wirtualnego przygotowywania się do operacji chirurgicznych. Jak każda działalność biznesowa, także telemedycyna, potrzebuje finansowania. Dlatego w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Venture Capitals i Aniołów Biznesu.

„Na warszawskiej giełdzie, na rynku NewConnect są notowane trzy spółki z tego obszaru. Branża powstaje na naszych oczach, a giełda to najlepsze miejsce do odniesienia sukcesu” – przekonywał Maciej Bombol, dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW.

Polish Telehealth Alliance ma łączyć branżę telemedyczną z administracją. Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, informował, że ministerstwo i przedstawiciele branży będą wspólnie działać i oceniać rozwiązania. Pilotaże usług to ścieżka, która będzie kontynuowana.

„Wspólnie wybierzemy obszar ochrony zdrowia, który może wesprzeć telemedycyna i stworzymy razem, od początku, narzędzia telemedyczne i aplikacje. Celem jest pierwszy kwartał 2023 r.” – zapowiedział Piotr Węcławik.

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przekonywał, że dla PARP ważne jest tworzenie i wspieranie innowacji. Branża telemedyczna, wykorzystując technologie, może poprawić jakość życia Polaków. Branża ma też duży potencjał eksportowy. Podobne, dobre zdanie o telemedycynie ma też Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. „Nowoczesna służba zdrowia nie może istnieć bez telemedycyny. Innowacje to szansa na przekształcenie systemu ochrony zdrowia. Planujemy, że Polska będzie liderem telemedycyny w Europie Środkowo-Wschodniej” – odczytała list prezesa ABM dr n. farm. Karolina Nowak z Agencji Badań Medycznych.

Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia, przypomniał, że niektóre rozwiązania już są w koszyku świadczeń refundowanych, np. telekonsultacje kardiologiczne i teleporady w opiece ambulatoryjnej. Prowadzone są i będą pilotaże innych usług, w tym rehabilitacji hybrydowej, nocnej pomocy lekarskiej czy urządzeń teletechnicznych.

„Mamy nakreślonych kilka ścieżek rozwoju telemedycyny w najbliższych latach. W niedługim czasie pojawi się np. możliwość wystawienia e-skierowania lub e-recepty w trakcie teleporady. W Domowej Opiece Medyczej telemedycyna będzie szerzej wykorzystywana jako skuteczne zbieranie i monitorowanie danych pacjenta” – zapowiadał Krzysztof Napora, ekspert ds. analizy systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia, Departament Rozwoju SIM.

Kolejna częścią pierwszego spotkania firm branży telemedycznej był panel dyskusyjny poświęcony: wdrażaniu telemedycyny w systemie ochrony zdrowia, koordynacji działań instytucji rządowych, wspólnych badań, działań naukowych dotyczących nowych technologii i skutecznemu wdrażaniu innowacji telemedycznych do Koszyka Świadczeń Gwarantowanych.

„Proces rozwoju telemedycyny będzie kontynuowany, mamy zagwarantowane środki zarówno krajowe, jak i europejskie, na rozwój tego obszaru medycyny” – zapewniał Piotr Węcławik.

„Szerokie wykorzystywanie telemedycyny jest nieuchronne. Mamy telepracę, teleszkołę – to dlaczego nie leczyć się z domu? Dlatego telemedycyna będzie niedługo składnikiem świadczeń gwarantowanych” – dodawał Dariusz Dziełak.

W kolejnej części konferencji przedstawiciele firm telemedycznych, które osiągnęły sukces rynkowy, podzielili się swoimi doświadczeniami i próbowali zidentyfikować najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed branżą – takie jak zmiany regulacyjne związane z MDR, pilotaże rozwiązań telemedycznych realizowane przez MZ czy nowe projekty w ramach działań Agencji Badań Medycznych.

Przedstawiciele firm telemedycznych, działających na rynku, zaprezentowali swoje usługi i rozwiązania. Jerzy Szewczyk z Pro-PLUS i Marzena Krawiec ze spółki Telemedycyna Polska – usługi telekardiologiczne, Edyta Kocyk z firmy Sidly – zdalne monitorowanie demencji, a Paweł Sieczkiewicz z Telemedii – konsultacje medyczne online w 12 językach. Dr hab. n. med. Wojciech Kukwa z Clebre mówił o badaniu zaburzeń oddychania podczas snu, a Jacek Gnich z Nestmedic o zdalnym KTG.

„Nie traktujemy siebie jako konkurencji, a jako grupę firm, która wspólnie może zrobić wiele dobrego dla pacjentów” – podsumował Jacek Gnich.

Pierwsze spotkanie Polish Telehealth Alliance zakończyło się podpisaniem „Manifestu rynku telemedycznego”, w którym przedstawiciele branży zadeklarowali, że będą m.in. prowadzić wspólne działania edukacyjne i wypracują tzw. głos branży w najważniejszych sprawach dotyczących telemedycyny.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *