Kardiologiczny sprzęt dla mazowieckich szpitali

Kardiologiczny sprzęt dla mazowieckich szpitali

Jak – z okazji Światowego Dnia Serca – poinformował mazowiecki urząd marszałkowski, Fundusze Europejskie pomogły poprawić dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze kardiologii w wielu mazowieckich szpitalach. Dzięki zrealizowanym projektom osoby z chorobami serca znajdują pomoc w swoim regionie. Leczenie blisko miejsca zamieszkania jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich […]

Read More
 Fundusze Europejskie w kulturze – środki UE na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów

Fundusze Europejskie w kulturze – środki UE na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów

W ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 resort był odpowiedzialny za podział ponad 2 mld zł ze środków wspólnotowych. „W programie możliwe było uzyskanie dofinansowania zarówno na projekty dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach i na obszarach zabytkowych. Były to też […]

Read More
 Drugi konkurs grantowy „Konwersji cyfrowej domów kultury” – do pozyskania ok. 9 mln zł

Drugi konkurs grantowy „Konwersji cyfrowej domów kultury” – do pozyskania ok. 9 mln zł

Realizacja działań w ramach ogłoszonego dziś konkursu odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu przewiduje preferencje dla podmiotów, których organizatorem jest gmina wiejska i miejsko-wiejska – bez ograniczeń liczby mieszkańców, gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich o […]

Read More