Ostrowiecki Festiwal Kreatywności, zorganizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim w przestrzeni Ostrowieckiego Browaru Kultury, stanowił ukoronowanie rocznych przygotowań uczniów ostrowieckich szkół zrealizowanych pod patronatem władz miasta i Miejskiego Centrum Kultury. W ciągu całego projektu do udziału w 34 warsztatach „Kreatywna szkoła” zaproszono 168 nauczycieli i 336 uczniów.

Warsztaty oferowały uczestnikom możliwość rozwoju kreatywności, kształtowania twórczego myślenia i umiejętności pracy zespołowej, a także nabycia wiedzy na temat skutecznej komunikacji, prezentacji własnych dokonań oraz całego zespołu. Dodatkowo, celem warsztatów było również podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacji i twórczych metod nauczania.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński z radością przesyła swoje gratulacje wszystkim uczestnikom festiwalu. Wiceprezydent Artur Łakomiec dodał, że wartość tego wydarzenia nie polega na tym, co materialnego dzieci wygrały, ale na umiejętnościach, których nauczyły się podczas roku szkoleń, czyli kreatywności i współpracy.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wyraził ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wzięli udział w festiwalu. Wiceprezydent Artur Łakomiec podkreślił, że dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci nabrały nowych umiejętności, takich jak kreatywność i współpraca, co w obecnych czasach pandemii i izolacji jest szczególnie ważne.

166 uczniów z 8 szkół podstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego zaprezentowało swoje umiejętności sceniczne podczas festiwalu w Ostrowieckim Browarze Kultury. Każda drużyna miała 6 minut na występ, w którym liczyły się nie tylko aktorskie umiejętności, ale także autorskie kostiumy oraz dekoracje sceniczne. Uczniowie otrzymali także zadanie niespodziankę, które udowodniło ich zdolności współpracy oraz kreatywności. Przygotowane przez nich przedstawienia wzbudziły aplauz publiczności i wszyscy byli pod wrażeniem ich nieograniczonej wyobraźni i oryginalnych pomysłów.

Nasze wydarzenie zostało wsparciem finansowym z funduszy norweskich w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasto OdNowa”, którego koordynatorem jest Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński.

Uczestnicy zajęć edukacyjnych osiągnęli pozytywne rezultaty dzięki zakupionemu w ubiegłym roku sprzętowi, wśród którego znalazły się roboty, maszyny do szycia oraz różnego rodzaju gadżety pobudzające kreatywność młodych ludzi. Wiceprezydent Miasta, Dominik Smoliński, podkreślił znaczenie prowadzonych zajęć w rozwoju kreatywności.

Beata Barska – Jagiełło, koordynatorka wydarzenia z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim, wyraziła swoje entuzjazm w stosunku do „Ostrowieckiego Festiwalu Kreatywności”: – To była wspaniała podróż do świata dziecięcej wyobraźni, wydarzenie skupiające się na tworzeniu innowacyjnych projektów, rozwijaniu różnorodnych umiejętności i wychowywaniu młodych ludzi w duchu samodzielności. Praca nad przygotowaniem tego projektu pozwoliła na integrację uczniów, pokazanie im siły zespołu i wzmocnienie ich przekonania, że razem mogą osiągnąć wiele. Widząc te prezentacje, można wywnioskować, że nauczyciele ostrowieckich szkół oprócz realizacji podstawy programowej, skupiają się na zachęcaniu do twórczego i kreatywnego myślenia jako kompetencji XXI wieku.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, zaś zwycięzcy I miejsca w ramach nagrody pojadą na wycieczkę do Centrum Leonarda da Vinci w Podzamczu, a II i III miejsca wezmą udział w warsztatach Pizzerman Junior, które odbędą się w Góralskiej Bacówce. Najlepszą szkołą okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14, która wygrała w obu grupach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VIII).

Projekt “Miasto OdNowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 974 766 EUR z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków EOG, ma na celu znaczącą poprawę warunków życia mieszkańców w każdym wieku poprzez wprowadzenie szerokich zmian w sferze społeczno-gospodarczej i administracji.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *