Prawo.pl przypomina, że fakt, iż rząd może skończyć nakaz noszenia maseczek w służbie zdrowia i aptekach po 31 marca 2021 roku, nie oznacza bynajmniej końca stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Jeśli rząd zdecyduje o zakończeniu nakazu noszenia maseczek w podmiotach leczniczych i w aptekach po 31 marca b.r., oznaczać to będzie, że stan zagrożenia epidemicznego nie będzie już obowiązywał w Polsce. Co potwierdzają prawnicy, cytowani przez portal Prawo.pl.

Nakaz ten był wielokrotnie przedłużany, ale jego okres obowiązywania wygasł wraz z końcem marca 2021 r. Dr hab. nauk prawnych prof. Grzegorz Krawiec wyjaśnia, że stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony oddzielnym rozporządzeniem, które obowiązuje od 16 maja 2022 r. do odwołania.

„Formalne zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego też będzie potrzebne, bo z tym faktem jest związanych wiele aspektów w tak zwanej specustawie covidowej” – mówi Mateusz Karciarz z kancelarii radców prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy.

Rozmowa z Prawo.pl podkreśla, że proces przejścia ze stanu zagrożenia epidemicznego na stan epidemii w roku 2020 nastąpił zgodnie z rozporządzeniem z 20 marca. Z kolei stan epidemii został zniesiony w analogiczny sposób za pomocą rozporządzenia z 12 maja 2022 r., po czym nastąpiło powrót do stanu zagrożenia epidemicznego.

Według informacji uzyskanych od Prawo.pl, przejście ze stanu zagrożenia epidemicznego w 2020 roku do stanu epidemii nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem z 20 marca, a jego odwołanie miało miejsce 12 maja 2022 roku, przywrócając stan zagrożenia epidemicznego.

Prawo.pl zastanawia się, czy sytuacja, w której stan zagrożenia epidemicznego obowiązywałby po zniesieniu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, jest zgodna z prawem. Według Mateusza Karciarza wygląda na to, że z uwagi na zamierzony cel stanu zagrożenia epidemicznego, uchylenie zakazów bez odwołania stanu epidemii jest niedopuszczalne.

„Aczkolwiek formalnie to są dwa odrębne akty i jedynie odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, bez uchylenia tego drugiego rozporządzenia z obostrzeniami, spowodowałoby automatyczne nieobowiązywanie obostrzeń – w drugą stronę to tak nie działa” – podkreśla Karciarz.

„Jednakże jeśli to nie zostanie dokonane, to ten stan dalej będzie obowiązywać i będzie wpływać na stosowanie szeregu przepisów specustawy covidowej odnoszących się do tego stanu” – mówi Mateusz Karciarz.

Zdaniem ekspertów, wycofanie się z obostrzeń ma być podstawą do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że wszystkie przepisy prawa przygotowane w odpowiedzi na epidemię powinny zostać zniesione lub zmienione.

W związku z tym, podjęte zostały kroki w celu wyeliminowania obostrzeń, a jednocześnie zachowania wszelkich wymaganych procedur. Co więcej, istniejące regulacje prawne zostaną zmienione lub uzupełnione, aby zapewnić skuteczną ochronę praw obywateli i umożliwić swobodne działanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dlatego też, wycofanie się z obostrzeń powinno być pierwszym krokiem do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i umożliwienia wszystkim stronom zgodnego działania w ramach obowiązujących regulacji prawnych.

Jednocześnie, przestrzeganie procedur prawnych jest nadal konieczne, a zmiany wprowadzone w trakcie pandemii będą obowiązywać do czasu wycofania się z obostrzeń i odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową pod adresem: https://www.prawo.pl/zdrowie/zniesienie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-prawo,518836.html, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *