Prawo.pl: więcej pieniędzy na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będą wykorzystane do wsparcia Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Według informacji portalu Prawo.pl, fundusz ten działa poza ramami ustawy budżetowej, co jest sprzeczne z konstytucją. Jednak rząd dotychczas nie przedstawił planów ani deklaracji dotyczących jego likwidacji. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 został utworzony w celu finansowania działań przeciwdziałających epidemii oraz łagodzenia skutków kryzysu społeczno-gospodarczego. […]

Read More
 Finansowe wsparcie dla małych projektów sportowych – Program Mikro Granty startuje!

Finansowe wsparcie dla małych projektów sportowych – Program Mikro Granty startuje!

Mikro Granty to innowacyjny program rządowy, którego celem jest poprawa stanu zdrowia polskich dzieci, który został wprowadzony w odpowiedzi na niepokojące doniesienia zawarte w ostatnich raportach i rekomendacje międzynarodowych instytucji zajmujących się wspieraniem promocji aktywności i zdrowego stylu życia (WHO, Global Matrix 4.0). Mikro Granty oferują wsparcie dla rodziców, nauczycieli, lekarzy oraz polskiego rządu, aby […]

Read More
 Nowy tytuł: Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – czy będzie automatyczny?

Nowy tytuł: Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – czy będzie automatyczny?

Prawo.pl przypomina, że fakt, iż rząd może skończyć nakaz noszenia maseczek w służbie zdrowia i aptekach po 31 marca 2021 roku, nie oznacza bynajmniej końca stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jeśli rząd zdecyduje o zakończeniu nakazu noszenia maseczek w podmiotach leczniczych i w aptekach po 31 marca b.r., oznaczać to będzie, że stan zagrożenia epidemicznego […]

Read More