BRIDGEWATER, N.J., 18 maja 2022 roku /PRNewswire/ – Z nowego badania wynika, że pacjenci z przewlekłymi schorzeniami spotykają się z napiętnowaniem, w odniesieniu do innych wyzwań emocjonalnych związanych z ich stanem zdrowia. Jednocześnie wyniki ankiet wskazują, że ich zespoły opiekuńcze, zwłaszcza pielęgniarze, czują się niezdolni do zapewnienia odpowiedniego wsparcia z powodu braku czasu i zasobów. Badanie przeprowadzone przez Wakefield Research i wspierane przez Convatec, zawierała odpowiedzi od 200 pacjentów lub ich opiekunów oraz 200 pielęgniarzy w USA [1].

Wyzwania stojące przed pacjentami

Badanie wykazało, że 87% pacjentów lub ich opiekunów odczuwa pewien poziom napiętnowania związanego z ich obecnym stanem zdrowia, lub stanem zdrowia osoby pod ich opieką. Prawie połowa (44%) stwierdziła, że wstydzi się mówić o swoim obecnym stanie zdrowia, podczas gdy 43% uważa, że ich stan zdrowia nie jest czymś, o czym regularnie się mówi i jest to rzadko przedstawiane w mediach.

Prawie wszyscy (99%) pacjenci i ich opiekunowie twierdzą, że piętnowanie może negatywnie wpłynąć lub spowolnić poprawę aktualnego stanu pacjenta – 96% pielęgniarzy zgadza się, że stygmatyzacja może mieć wpływ na fizyczne uzdrowienie pacjenta.

„Wiemy już, że wpływu stygmatyzacji na naszych pacjentów nie można lekceważyć – powiedział Karim Bitar, dyrektor generalny Convatec. – Wyniki tych ankiet pokazują, dlaczego zdrowie emocjonalne i psychiczne jest dzisiaj priorytetem dla zdrowia społecznego. Jako firma musimy zrobić więcej, aby zapobiec stygmatyzacji wśród tych pacjentów – poprzez prezentowanie historii i doświadczeń informujących o tym, jak dumnie nasi pacjenci żyją, zapewniając wsparcie peer-to-peer oraz ułatwiając rozmowy między przyjaciółmi, rodziną i zespołami opiekuńczymi”.

Podczas gdy wsparcie emocjonalne występuje w wielu formach, zespół medyczny pacjenta odgrywa ważną rolę, a ponad połowa (56%) pacjentów zgłasza, że chcieliby spędzić więcej czasu ze swoim zespołem medycznym, aby poczuć się większe wsparcie. Prawie wszyscy (96%) pacjenci i opiekunowie chcieliby uzyskiwać więcej informacji na temat ich stanu zdrowia – przy czym 53% zgłasza, że woleliby, aby informacje pochodziły z rozmów z ich zespołem medycznym.

Wyzwania stojące przed pielęgniarzami: braki w opiece

W następstwie pandemii pracownicy służby zdrowia czują się bardziej przytłoczeni niż kiedykolwiek. Badanie wykazało, że więcej niż 2/3 pielęgniarzy (68%) czuje, że nie są w stanie w pełni wspierać swoich pacjentów i prawie wszyscy (96%) zgadzają się, że potrzebują więcej czasu, zasobów i edukacji, aby w pełni się nimi opiekować.

Według ankiety:

· 71% pielęgniarzy potrzebuje więcej czasu na spędzenie z pacjentami,

· 56% uważa, że potrzebują więcej czasu, aby móc poświęcić się na naukę i edukację,

· 51% uważa, że obecnie brakuje im zasobów, którymi muszą dzielić się bezpośrednio z pacjentami, aby zapewnić im najskuteczniejszą opiekę.

Ponadto, podczas gdy większość pielęgniarzy (82%) czuje się całkowicie lub w większości swobodnie rozmawiając ze swoimi pacjentami o wyzwaniach związanych z ich obecnym stanem zdrowia, 60% twierdzi, że nie czuje się całkowicie komfortowo. Spośród tych, którzy nie czują się całkowicie komfortowo, 47% twierdzi, że dzieje się tak, ponieważ brakuje im na to czasu.

„Nieustanna opieka”: zobowiązanie do wypełnienia braków w opiece

Convatec, globalna firma zajmująca się rozwiązaniami i technologiami medycznymi, ogłosiła dziś nową obietnicę „nieustannej opieki”, która odzwierciedla trwającą transformację firmy w kierunku bardziej zorientowanej na opiekę, sprawnej i odpowiedzialnej organizacji.

„Słuchamy – i co najważniejsze, uczymy się – dodał Karim Bitar. – W branży, która w przeszłości była bardzo skoncentrowana na produktach, >>nieustanna opieka<< jest zobowiązaniem wobec ludzi, którym służymy i tych pacjentów, opiekunów i pielęgniarzy, którzy wzięli udział w tej ankiecie. Nieustannie urzeczywistniając naszą wizję pionierskich, zaufanych rozwiązań medycznych poprawiających jakość życia osób, z którymi się stykamy, wiemy, że potrzeby naszych pacjentów i świadczeniodawców wciąż się zmieniają i musimy zmieniać się wraz z nimi”.

W ramach nowej obietnicy Convatec zobowiązuje się do wzmocnienia wsparcia dla pacjentów, którzy borykają się z trudnymi problemami związanymi z ich stanem zdrowia, poprzez rozszerzenie programów wsparcia, takich jak me+, który zapewnia narzędzia edukacyjne i pomoc w powrocie do zdrowia, wskazówki i wsparcie peer-to-peer osobom żyjącym z przewlekłymi schorzeniami.

Convatec angażuje się również w bezpośrednią pracę z pacjentami, opiekunami i pracownikami służby zdrowia, aby zapobiegać stygmatyzacji. Convatec niedawno uruchomił swoją pierwszą kampanię „Zdrowe więzi”, która celebruje, wspiera i wzmacnia społeczność pacjentów ze stomią.

Jednocześnie Convatec jest niezłomnie zaangażowany w znoszenie ciężaru spoczywającego na świadczeniodawcach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie zasobów edukacyjnych i dodatkowej pomocy – wdrażając programy takie jak Akademia Edukacji Zawodowej Convatec, której celem jest wspieranie ciągłego kształcenia i szkolenia pracowników służby zdrowia. W ubiegłym roku program zaangażował już ponad 300000 pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Convatec zdaje sobie również sprawę, że czas pielęgniarzy i pracowników służby zdrowia jest cenny. Aby odciążyć pracowników służby zdrowia, Convatec uruchomiła nową aplikację dla pielęgniarzy, która ułatwia im wybór i rekomendację najlepszych produktów stomijnych dla ich pacjentów, jednocześnie zapewniając możliwość realizacji ich recept, uzyskania porady czy umówienia się na konsultację.

Od 1964 roku Convatec wspiera pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, zajmując czołową pozycję na rynku w zakresie zaawansowanej pielęgnacji ran, stomii i infuzji. „Nieustająca opieka” to nowy i ekscytujący etap w historii firmy Convatec, a także obietnica pomocy w zapewnieniu pacjentom i świadczeniodawcom wsparcia, którego potrzebują.

O ankiecie

Ankieta Convatec Nurses Survey została przeprowadzona w dniach od 5 do 17 kwietnia 2022 roku przez Wakefield Research wśród 200 amerykańskich pielęgniarzy zajmujących się leczeniem ran, problemami nietrzymania moczu, stomią czy terapią infuzyjną. Ankieta została oparta na średniej ważonej, aby zapewnić dokładną reprezentację pielęgniarek amerykańskich.

Badanie Convatec Patients and Caregivers Survey zostało przeprowadzone przez Wakefield Research wśród 200 pacjentów (lub ich opiekunów): leczących rany, z problemami nietrzymania moczu, ze stomią, w trakcie terapii infuzyjnych, w okresie od 5 do 17 kwietnia 2022 roku, za pomocą ankiety online.

Convatec Group Plc

Pionierskie, zaufane rozwiązania medyczne w celu poprawy życia osób, z którymi się stykamy: Convatec to globalna firma zajmująca się produktami i technologiami medycznymi FTSE 250, skoncentrowana na rozwiązaniach leczenia chorób przewlekłych, zajmująca czołowe pozycje w zaawansowanej opiece nad ranami, opiece stomijnej, w problemach nietrzymania moczu i intensywnej terapii oraz opiece infuzyjnej. Przychody grupy w 2021 roku wyniosły ponad 2 miliardy dolarów. Dzięki około 10.000 współpracowników grupa dostarcza produkty i usługi w ponad 100 krajach, zjednoczeni obietnicą „nieustannej troski”. Produkty Convatec zapewniają szereg korzyści, od zapobiegania infekcjom i ochrony zagrożonej infekcją skóry po poprawę wyników leczenia pacjentów i zmniejszenie kosztów opieki. Aby dowiedzieć się więcej o Convatec, odwiedź: http://www.convatecgroup.com.

[1] Pacjenci otrzymujący leczenie związane z ranami, nietrzymaniem moczu lub stomią, terapią infuzyjną lub ich opiekunowie oraz pielęgniarze leczący pacjentów wymagających leczenia związanego z ranami, nietrzymaniem moczu, stomią lub terapią infuzyjną. Tylko w USA.

AP-50000-GBL-ENG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1817238/CONVATEC_PRIMARY_LOGO_HORIZONTAL_WITH_STRAPLINE_CMYK__1_Logo.jpg

Źródło: Convatec Group Plc

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *