Biblioteka mieści się na dwóch poziomach nowo wybudowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego przy placu Ratuszowym. W budynku znajdują się również Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej. Na parterze zaaranżowano czytelnię z salą spotkań, dział dla dzieci i czytelnię internetową, a na piętrze przestronną wypożyczalnię, nowoczesny magazyn oraz salę do pracy m.in. z seniorami i młodzieżą.

Oprócz dużej powierzchni – ponad 630 m2 (wcześniej 312 m2), instytucja zyskała nowocześnie i funkcjonalnie zaprojektowaną przestrzeń. Wyposażono ją w sprzęt i systemy wspierające dostępność do dóbr kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, takie jak: pętle indukcyjne, plany tyflograficzne, oznaczenia w jęz. Braille’a, stanowisko komputerowe dla osób niewidomych, sprzęt do audiodeskrypcji, powiększalnik i autolektora.

Od teraz czytelnicy mogą skorzystać również z zewnętrznych urządzeń samoobsługowych – książkomatu i wrzutni książek.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1793419,00 zł z czego 1040083,00 zł to środki pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Ważną rolę odgrywał będzie zmodernizowany, przestronny rynek miejski, na którym odbywać się będą wydarzenia plenerowe, ruchowe zajęcia animacyjne, gry miejskie, festyny literackie, kiermasze książek czy wystawy.

Ze względu na turystyczny charakter miejscowości i szeroką ofertę kulturalną biblioteka stanie się szczególnie cennym punktem na mapie regionu i Polski.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m.in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

Więcej informacji na www.instytutksiazki.pl.

Źródło informacji: Instytut Książki

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *