Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6).

Europejski Kongres Mieszkaniowy zakończył się w Liege, gdzie ministrowie odpowiedzialni za mieszkalnictwo państw Unii Europejskiej podpisali wspólną deklarację, zobowiązując się do zapewnienia niedrogich, przyzwoitych i zrównoważonych mieszkań dla wszystkich obywateli.

– Przez wiele lat wmawiano nam, że budownictwo społeczne jest zbędne i że mechanizmy rynkowe mogą je zastąpić, wystarczy tylko nie przeszkadzać deweloperom. Teraz wiemy, że to nieprawda. Nowy rząd polski będzie walczył, także na poziomie europejskim, z ideą, że budownictwo rynkowe ma pierwszeństwo nad budownictwem społecznym. Bez silnego sektora budownictwa społecznego nie jesteśmy w stanie zbudować gospodarki zdrowej i konkurencyjnej, która jednocześnie jest wrażliwa na człowieka i jego potrzeby – powiedział wiceminister Krzysztof Kukucki, który przewodniczył polskiej delegacji.

Podczas konferencji w Liege odbyły się dwie sesje robocze, a mianowicie „Nowy paradygmat mieszkaniowy” oraz „Nowa oferta inwestycji mieszkaniowych”. Głównym tematem obu sesji było finansowanie budownictwa społecznego.

– W Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy nad dwoma ustawami, które mają na celu ożywienie budowy mieszkań społecznych w Polsce – oświadczył wiceminister Kukucki.

Wspólna deklaracja

Podczas dwudniowego Kongresu doszło do przyjęcia wspólnej deklaracji. Ministrowie państw UE odpowiedzialni za mieszkalnictwo zobowiązują się w niej do promowania polityk sprzyjających dostępowi do tanich, zrównoważonych i wysokiej jakości mieszkań, przy współpracy między wszystkimi szczeblami państw członkowskich UE zgodnie z zasadami pomocniczości. Ma to być realizowane poprzez:

Wzrost inwestycji publicznych i prywatnych oraz wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej mają na celu zwiększenie dostępności przystępnych cenowo mieszkań.

Udoskonalenie podejścia do zarządzania poprzez stworzenie całościowego podejścia opartego na współpracy ma na celu pokonanie wyzwań związanych z budową niedrogich mieszkań o wysokim standardzie.

Zwiększenie innowacyjności poprzez nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie niedrogiego budownictwa mieszkaniowego, takich jak budownictwo spółdzielcze, budownictwo socjalne, programy mieszkalnictwa mieszanego oraz wspólnotowe.

Spotkania dwustronne

Podczas międzynarodowej konferencji odbyło się wiele spotkań dwustronnych. Wiceminister Krzysztof Kukucki spotkał się m.in. z Klarą Geywitz, ministrem mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa RFN oraz Oliverem Röpke, przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Uwaga: Komunikaty opublikowane na stronie PAP są prezentowane w formie oryginalnej, bez żadnych zmian wprowadzonych przez PAP SA. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z postanowieniami ustawy prawo prasowe, art. 42 ust. 2. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".