Rzadkie występowanie udarów mózgu w młodym wieku może mieć związek z wieloma czynnikami, w tym z nierozpoznanymi chorobami serca lub zaburzeniami krzepnięcia. Jednakże, badania przeprowadzone przez holenderskich naukowców wykazały, że udar mózgu u osób młodych może być także wywołany nierozpoznaną chorobą nowotworową.

Istnieje złożona zależność między udarem a rakiem. Zazwyczaj oba schorzenia występują niezależnie, ale wszelkiego rodzaju powikłania onkologiczne mogą prowadzić do udaru, np. z powodu występowania nadkrzepliwości lub NBTE, ucisku naczyń krwionośnych guza, lub skutków ubocznych terapii.

Lekarze są świadomi, że tradycyjne czynniki ryzyka udaru są istotnymi czynnikami ryzyka dla pacjentów onkologicznych, w tym nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, migotanie przedsionków i palenie tytoniu. Niemniej jednak, klasyfikacja udaru „kryptogennego” sugeruje potencjalny związek między złośliwym nowotworem a nieznanymi czynnikami prowadzącymi do udaru. W związku z tym istnieje możliwość, że nowotwory stanowią dodatkową przyczynę udaru, która może być brana pod uwagę w leczeniu.

Badanie holenderskie wykazało, że młodzi pacjenci po udarze mieli większe prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworu w kolejnych latach. Wyniki te sugerują, że udar mógł być pierwszym objawem raka.

Aż 27 500 pacjentów w wieku od 15 do 49 lat oraz 362 700 starszych pacjentów zostało zbadanych w ramach przeprowadzonego badania. Wyniki wykazały, że młodsi pacjenci z udarem niedokrwiennym lub krwotocznym (popularnie zwanym „wylewem”) są 3 do 5 razy bardziej narażeni na rozpoznanie nowotworu w pierwszym roku po udarze w porównaniu do ludzi z ogólnej populacji. To zwiększone ryzyko utrzymywało się przez 8 lat po udarze niedokrwiennym mózgu i 6 lat po krwotocznym.

U starszych badanych wykryto wyższe ryzyko występowania raka płuc, raka przewodu pokarmowego oraz nowotworów hematologicznych. W porównaniu do młodszych osób, starsi pacjenci stanowili grupę podwyższonego ryzyka zachorowalności na nowotwory.

Jamie Verhoeven, MD z Radboud University Medical Center w Holandii, prezentował niedawno wyniki badań na Europejskiej Konferencji Udarowej 2022. Wyniki te dowiodły, że istnieje silne powiązanie między udarem a nowotworem.

Chociaż nie ma jeszcze wytycznych dotyczących diagnozowania lub leczenia schorzeń związanych z rakiem, naukowcy uważają, że istnieją specyficzne mechanizmy, które mogą zwiększyć ryzyko udaru. Obejmują one stany nadkrzepliwości wywołane przez komórki nowotworowe, ucisk naczyń, powikłania wynikające z chemioterapii lub po radioterapii, a także nadmierną lepkość lub naciekanie naczyń przez komórki nowotworowe.

Diagnostyka udaru u młodych dorosłych może również obejmować poszukiwanie potencjalnych zaburzeń, które mogą być przyczyną udaru. Przesiewowe badania w kierunku raka powinny być wykonywane regularnie, aby umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnie uleczalnych nowotworów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania holenderskiego, osoby po udarze, szczególnie w młodym wieku, powinny rozważyć wykonanie badań przesiewowych w kierunku raka. Obejmują one test na krew utajoną, kolonoskopię, cytologię u kobiet, USG i/lub mammografię piersi, tomografię niskodawkową klatki piersiowej, morfologię krwi z rozmazem. Ponadto, należy zawsze uważnie monitorować objawy, które mogą sugerować raka, takie jak chudnięcie bez wyraźnej przyczyny, zmęczenie, przewlekła chrypka lub kaszel, krew w stolcu, nocne poty itp.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *