Głównym celem badania przeprowadzonego przez agencję SW RESEARCH we współpracy ze stowarzyszeniem „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” było poznanie podejścia Polek i Polaków do zakupu wody oraz zbadanie ich ogólnej świadomości w tym zakresie.

Wyniki badania wskazały, że ponad 95 proc. respondentów sięga po wodę butelkowaną, z czego blisko 55 proc. robi to przede wszystkim ze względu na jej jakość.

Znaczenie bezpieczeństwa żywności dla zachowania zdrowia podkreślają organizatorzy obchodzonego już od czterech lat Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. Na te właściwości zwracają uwagę także naukowcy.

„Wody butelkowane jako produkt spożywczy, poddawane są rygorystycznym badaniom oraz podlegają restrykcyjnym regulacjom prawnym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Regulacje te dotyczą m.in. wymogu braku obecności bakterii chorobotwórczych czy substancji potencjalnie niebezpiecznych. Woda wodociągowa również musi spełniać różnego rodzaju wymagania, jednak są one mniej restrykcyjne niż dla wody butelkowane.” – mówi Roksana Kruć-Fijałkowska, geolożka, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Respondenci badania SW Research zadeklarowali, że spośród wody kranowej, filtrowanej i butelkowanej, to woda butelkowana jest ich zdaniem najbezpieczniejszym i najbardziej jakościowym źródłem nawodnienia.

Ponad połowa Polaków wie, że woda kranowa może pochodzić z wód powierzchniowych (np. jezior), ale równocześnie jedna trzecia uważa, że dotyczy to również wody butelkowanej, co nie jest prawdą. Woda butelkowana może być pozyskiwana wyłącznie ze źródeł podziemnych, co prawidłowo wskazuje 69 proc. badanych. Jak podkreślają eksperci, budowanie świadomości różnic między różnymi rodzajami wód u konsumentów jest kluczowe.

„Naturalne wody mineralne i wody źródlane, zamknięte w butelce, zostały stworzone przez naturę i muszą odznaczać się pierwotną czystością. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, muszą być wodami pierwotnie czystymi. Pochodzą one zawsze ze złóż podziemnych o udokumentowanych zasobach, a ich skład chemiczny i właściwości podlegają najczęściej wyłącznie niewielkim wahaniom uwarunkowanym geologicznie. Woda w kranie również czerpana jest z udokumentowanych zasobów – mogą to być zarówno wody podziemne, jak i powierzchniowe, np. rzeki – oraz spełnia wymagania dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, aczkolwiek mniej rygorystyczne niż te dla wody butelkowanej. Zanim woda wypłynie z kranu w naszym domu, może być poddawana dezynfekcji np. za pomocą związków chloru czy lamp UV. Ma to na celu zapobieganie rozwojowi bakterii i wtórnemu skażeniu w sieci wodociągowej” – dodaje ekspertka Roksana Kruć-Fijałkowska.

Ok. 54 proc. respondentów badania SW Research poprawnie wskazuje, że woda kranowa może być poddawana dezynfekcji. Jednak około 36 proc. nie wie, że takim procesom nie może (a wręcz dzięki pierwotnej czystości nie musi) być poddawana woda butelkowana. Wody butelkowane nie mogą być bowiem poddawane żadnym procesom, które zmieniłyby ich naturalne właściwości fizykochemiczne czy mikrobiologiczne – a jedynie nielicznym, ściśle określonym prawnie procesom przygotowania, takim jak napowietrzanie i filtracja, a każdy etap produkcji naturalnej wody butelkowanej podlega ścisłej kontroli – zarówno producenta, jak i organów zewnętrznych.

Badanie zostało zrealizowane w marcu 2022 roku przez agencję SW RESEARCH we współpracy z „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” na reprezentatywnej grupie 1041 Polaków (pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania).

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. W tym roku święto obchodzone jest pod hasłem bezpieczniejszej żywności dla lepszego zdrowia.

„Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” zostało powołane w celu promowania bogactwa polskich wód mineralnych i źródlanych oraz popularyzowania wiedzy o ich wpływie na organizm człowieka. Misją „Stowarzyszenia Woda!” jest edukacja na temat wód naturalnego pochodzenia i ich znaczenia dla prawidłowego nawodnienia, a także promocja ich spożycia w dyskusji o zdrowiu publicznym i indywidualnym. By ją realizować, Stowarzyszenie zainicjowało kampanię „Woda z bliska”, która przybliży konsumentom m.in.: czym charakteryzuje się woda butelkowana, jakie wymagania spełnia jako produkt spożywczy oraz w jaki sposób powstaje.

Więcej informacji: www.stowarzyszeniewoda.pl

KONTAKT:

Joanna Purzycka

Rzecznik Prasowy

Stowarzyszenie Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!

e-mail: kontakt@stowarzyszeniewoda.pl

tel. kom. +48 600 040 402

Źródło informacji: Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *