Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata z Poznania, która została wyłoniona w przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej ,,Zielony i Pasywny Amfiteatr”, przygotowała dwie koncepcje modernizacji konińskiego amfiteatru, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Po podsumowaniu dyskusji, podczas której pytano między innymi o konstrukcję dachu, wykorzystanie zaplecza, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zespół roboczy powołany do wyłonienia koncepcji zaopiniował do dalszych prac wskazany przez mieszkańców projekt.
 
Punktem wyjścia do jego opracowania jest zachowanie w maksymalnym stopniu ukształtowania terenu. Ostry i regularny kształt budynku i widowni nawiązuje do dominującej w tej części miasta architektury modernistycznej. Wielkość i niepowtarzalność projektowanego obiektu sprawi, że stanie się on nowym symbolem miasta.
 
Budynek zaplecza będzie składał się z jednego poziomu podziemnego, nad którym bezpośrednio zostanie zlokalizowana scena. Komunikacja pionowa będzie odbywała się w ramach dwóch symetrycznych pionów komunikacyjnych ukrytych w bocznych wieżach. Widownia oraz scena przykryte będą dachem wielospadowym zielonym ekstensywnym, na którym dodatkowo zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Na dachu powstanie również taras z widokiem na dolinę Warty. Będzie on także wykorzystywany w celu organizacji małych wydarzeń kulturalnych, jak na przykład kino plenerowe czy koncerty kameralne. Zadaszenie sceny i widowni to żelbetowe elementy. Zagwarantuje to niskie koszty budowy oraz niskie koszty eksploatacji obiektu.

Amfiteatr pomieści 3.200 widzów. Na scenę o powierzchni 550 m2 artyści wjadą windą. Ta wykorzystywana będzie także przez osoby z niepełnosprawnością. Umożliwi ona także wjazd na taras widokowy. Widok na dolinę Warty będzie naturalną scenografią. Tylna ściana sceny została bowiem zaprojektowana jako otwarta przestrzeń. Będzie ją można oczywiście zasłonić ruchomymi kulisami.
 
Pełna dokumentacja techniczna ,,Zielony i Pasywny Amfiteatr” wraz z pozwoleniem na budowę zostanie wykonana do końca tego roku. Pozwoli to na ubieganie się o dofinansowanie budowy nowego amfiteatru ze środków zewnętrznych.

Koszt dokumentacji wynosi 910.000 zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.  

(Zdjęcia i tekst – KDK)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *